Годишните финансови отчети на общинските дружества са приети

На своето заседание за месец май 2023 г., Общинският съвет в Стара Загора взе решения по 49 предложения. С пълно мнозинство общинските съветници дадоха съгласие Община Стара Загора да кандидатства за осигуряване на финансиране за ремонт и рехабилитация на общежитието към Спортно училище „Тодор Каблешков“ в града. Общинският съвет даде съгласие за промяна на транспортната схема, за да бъде по-добро обслужването на маршрутните разписания.

IMG 2611

Приети бяха годишните финансови отчети за 2022 г. на общинските търговски дружества – три в сферата на производството и услугите „Тролейбусни и автобусни превози“, „Мересев“ ЕООД и „Автосервиз на здравни заведения“ и седемте лечебни заведения, четири от които за извънболнична помощ – „Диагностичноконсултативен център – І“, „Медицински център – І“, „Дентален център – І“, „Дерма Гард Стара Загора“ и три за болнична помощ – „Комплексен онкологичен център“, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания“ и „Център за психично здраве“.

С 45 гласа За беше подкрепен и разработеният пилотен проект за предотвратяване образуването на биоразградими битови отпадъци на територията на общината. Той предвижда осигуряването безвъзмездно на 300 броя компостера за домакинства, които да подпомогнат процеса на разграждане на зелени и други биоотпадъци.

Съветниците подкрепиха предложението на кмета Живко Тодоров, посещението на деца от 4 до 18 години на 1 юни 2023 година в Зоопарка да бъде безплатно.

Приети бяха общинските програми за закрила и развитие на децата, както и за читалищната дейност за тази година.

По време на заседанието на местния парламент е решено още поставянето на Монумент на спътник „Интеркосмос България 1300“ – символ на космическата слава на Стара Загора, в парк „Артилерийски“. Той е изцяло реставриран и в момента е разположен във фоайето на сградата на общинската администрация. В северната част на парка ще бъде монтиран и втори съд – тип „Сърце“, за събиране на пластмасови капачки, част от каузата „Капачки за бъдеще“. Първият се намира на ул. „Стефан Стамболов“ №100.

IMG 2604

www.infoz.bg  www.infoz.bg