Община Стара Загора предлага нова електронна услуга

От 28 ноември 2023 г. в Центъра за административно и информационно обслужване на Община Стара Загора е на разположение киоск, който улеснява достъпа до обявления за изпълнителни производства, както и по несъстоятелност, предстоящи търгове и документи, свързани с устройството на територията и контрола по Закона за устройство на територията. Наличната документация може лесно и бързо да бъде изпратена до електронна поща.

„Това е поредна крачка към подобряване на информационното обслужване, както и избягване на разпечатването и залепянето на видно място на този вид съобщения“ – посочи секретарят на Общинска администрация Делян Иванов. „Внедряването на система като тази е в полза на гражданите, но и надграждане на услугите, които предлагаме като администрация. Работим по още механизми, които да стимулират използването на електронни услуги и да облекчим финансово потребителите им“ – допълни той.

От предлаганите близо 140 административни услуги Община Стара Загора има електронни над 100, които лесно и удобно може да се заявят и дистанционно. Една от последните въведени услуги е записването за сключване на граждански брак, съобщиха от пресцентъра на Общината.

В Стара Загора е налична и Географска информационна система. Тя комбинира различни параметри като кадастъра, регулацията, специализирана карта (подземна и надземна инфраструктура, проводи и съоръжения), екологични показатели, данни за зелените територии, статистически данни за населението, ползването на земеделските земи, климатични данни и др. ГИС позволява законовите норми да се прилагат бързо и правилно за различните публични и непублични регистри в Общината.

kiosk

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми: