Ученици се запознаха с методите на компостиране на отпадъците

Ученици от Средно училище „Иван Вазов“ от 10 а клас, с профил „Софтуерни и хардуерни науки“, заедно с директора Динко Цвятков и техния преподавател по биология Нина Йорданова, посетиха Регионалната рециклираща инсталация. Целта е да се запознаят с процеса на компостиране на местно ниво и да почерпят опит как могат да го популяризират сред широката училищна общност чрез методите на дигиталните и природни науки.

Учениците работят по изпълнение на проектни задачи по училищния проект „Кръгово управление на отпадъците“.

Те бяха посрещнати от заместник-кмета на община Стара Загора Радостин Танев, началника на отдел „Екология и гори“ Пламен Йорданов, главния експерт от отдел „Екология“ Мария Василева и представител на фирмата, която оперира депото.

Радостин Танев запозна учениците с процеса, който се извършва по управление на отпадъците, начините на сортиране и това какви са възможностите в Стара Загора за по-екологичен начин на живот и рециклиране.

В началото на учебната 2022/2023 г. в СУ „Иван Вазов“ беше открит модерен STEАM център с профил „Природни науки“. Цялата училищна общност е въвлечена за едно по-зелено бъдеще и вече трета година под мотото „Зелени заедно раSTEM” центърът работи по глобални теми за намаляване на въглеродните емисии и рециклиране. Компостирането е една от малките зелени практики на СТЕМ центъра (наука, технологии, инженерство и математика).

 kompost 1

kompost 2

новини Стара Загора  www.infoz.bg