Избирателна активност в област Стара Загора към 16:00 часа на 9 юни 2024 г.

В Старозагорска област броят на избирателите по списък, които имат право да упражнят правото си на глас на изборите за народни представители днес, е 280 945. Те гласуват в 493 секции на територията на областта. Към 16:00 часа избирателната активност на изборите за народни представители в Старозагорска област е 21,69%. До този час са гласували 60 970 души.

По общини активността е следната:

 • Стара Загора – 21,55%
 • Казанлък – 18,72%
 • Чирпан – 22,02%
 • Раднево – 23,77%
 • Братя Даскалови – 27,17%
 • Гълъбово – 27,98%
 • Павел баня – 27,01%
 • Мъглиж – 21,09%
 • Опан –35,14 %
 • Гурково – 18,51%
 • Николаево – 25,01%.

izbori jun 2024

Избирателната активност на изборите за европейски парламент в Старозагорска област е 20,72% към 16:00 часа. Правото си на глас до този час са упражнили 57 922 души.

По общини активността е следната:

 • Стара Загора – 20,55%
 • Казанлък – 17,89%
 • Чирпан – 20,91%
 • Раднево – 23,98%
 • Братя Даскалови – 27,19%
 • Гълъбово – 26,06%
 • Павел баня – 24,69 %
 • Мъглиж – 18,85%
 • Опан – 34,16 %
 • Гурково – 16,48%
 • Николаево – 24,85%.

новини Стара Загора  www.infoz.bg