Комисия проверява спортните и детски съоръжения в община Стара Загора

Комисия проверява спортните и детски съоръжения в община Стара Загора

Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров е определена комисия от длъжностни лица, която трябва да извърши проверка на състоянието, техническата изправност и безопасността за експлоатация на спортните и детски съоръжения за игра.

Проверката ще обхване територията на детските площадки, спортните обекти – стадиони, паркове, игрища и съоръжения към тях в Стара Загора и селата от общината, спортните и детски съоръжения за игра на територията на училища, детски градини и детски ясли в малките населени места.

Председател на комисията е Ангел Стоманярски – началник на общинския отдел „Контрол по строителството“. В нея влизат специалисти от общината и директори на училища, детски градини и детски ясли на територията на Община Стара Загора.

В срок до 15.09.2017 г. - преди началото на новата учебна година - комисията ще изготви доклад за технически неизправните и небезопасни за експлоатация обекти.

detski ploshtadki 04 

www.infoz.bg

Теми: