Обучителен семинар за предприемачи ще се проведе в Стара Загора

Обучителен семинар за предприемачи ще се проведе в Стара Загора

В Стара Загора ще се проведе безплатен семинар за предприемачи на 18 април от 14:00 часа в общинската зала „Петко Славейков”. Право на участие имат всички малки и средни предприятия от региона.

Събитието ще постави фокус върху възможностите за финансиране на проекти по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, за увеличаване на продажбите и търсене на нови пазари чрез инструментите на ИАНМСП в България и чужбина, както и за разширяване на производството чрез инвестиции в нови машини с помощта на банкови кредити.

Внимание ще бъде отделено и на застраховането на различни рискове, свързани с дейността на фирмите. Участниците в семинара ще получат съвети как да си осигурят защита от държавата при неплащане, забавено плащане по търговска сделка или изпадане в несъстоятелност на партньорски фирми.

Семинарът е в рамките на инициативата за подпомагане на малкия бизнес в България, чиито инициатори са вестник “24 часа” и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Партньори са Министерството на икономиката, Конфедерацията на работодателите в България (КРИБ), Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) и Пощенска банка.

www.infoz.bg  www.infoz.bg