Общинския съвет в Стара Загора

Временна комисия към Общинския съвет в Стара Загора ще работи по строителен казус в кв. „Казански“

Над 80 бяха предложенията, които влязоха в дневния ред на юлското редовно заседание на Общинския съвет в Стара Загора. Дебати предизвика предварително съгласие за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план, засягащ терен в кв. „Казански“.

Стара въпрос за план за застрояване на урегулиран поземлен имот V-7150, кв. 326 в кв. „Казански“ и неговата замяна с друг. Съветниците не подкрепиха внесеното от администрацията предложение, което включваше замяна на спорния имот с друг в центъра на града. По време на заседанието и след дебатите, кметът Живко Тодоров инициира създаване на Временна комисия, която да намери най-доброто решение на създалия се казус със строеж в старозагорския квартал.

„Имаме нужда от сближаване на позициите на строителите и общината. Става дума за имот,  частна собственост, с издадено разрешение за строеж. Хората очакват от нас – заедно да решим въпроса. Не бива да се отлага във времето“, коментира кметът Живко Тодоров. Като най-добър и справедлив начин за решаване на проблема със строежа на сграда в старозагорския квартал градоначалникът изведе създаването на Временна комисия, съставена от представители на администрацията и общински съветници. Местният парламент излъчи петима свои представители – Бойчо Биволарски, който ще бъде нейн председател, както и Пламен Русев, Явор Гънчев, Румен Димитров и Михаил Михайлов. Комисията ще разполага с 30 дни, за да намери вариант, който да удовлетворява страните по създалия се проблем.

„Този казус не търпи отлагане, защото хората протестират, а предприемачът има нужните разрешения и още утре може да започне работа“, подчерта Живко Тодоров.

По време на заседанието, с 45 гласа „За“ беше избран за временно изпълняващ длъжността кмет на село Яворово Жечо Жечев. Той зае мястото на подалия оставка Райчо Стоев и ще изпълнява функциите до провеждането на местните избори през октомври.

Общинският съвет подкрепи предложението на кмета Живко Тодоров за изкупуване на частни улици на територията на бившия Азотноторов завод в Стара Загора.

Съветниците приеха и промяна в инвестиционната програма и на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Общината. Предвидено е на новите кръгови кръстовища на бул. „Славянски“ да бъдат изградени автоматични напоителни системи за поддържане на растителността.

Средства ще бъдат преразпределени и към финансиране на спортен клуб по борба „Берое“ за изграждане на трибуна с 300 седящи места. По този начин ще бъде облекчена натовареността и графика на другите спортни зали в града при провеждане на официални състезания. Средствата са осигурени от преструктуриране на разходите за спортния календар.

Неотложен ремонт ще подобри състоянието на Народно читалище „Искра“ в село Хан Аспарухово. Ще бъде закупена и нова климатична система, обхващаща 3-тия етаж на сградата на общинска администрация, както и необходимо оборудване за билетния център на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД. Преразпределението на бюджета включва още и допълнителни 8 хил. лева за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, подали документи при обявения втори прием.

Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора. Промяната касае данък върху недвижим имот, намиращ се в курортно селище, който за съответната година не е основно жилище и не е отдаден под наем или регистриран като място за настаняване според Закона за туризма. Съобразно дейставащия към 1 януари 2019 г. текст на Закона с изменение на местната наредба в края на месец януари, за село Старозагорски минерални бани е приет нов размер на налога, спрямо изискванията на законодателя - данък в размер от 5 до 7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. За Старозагорски бани е определен минималният законов размер. Този начин на облагане следваше да се прилага от 2020 г., тъй като в Закона не беше предвидена разпоредба, даваща възможност определянето на размера за 2019 г., да се извърши през януари същата година. На днешното си заседание, Общинският съвет прие размерът на данъка върху имоти в селището да се определя с размер на 1,45 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот .

С приемането на промени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора е уредена възможността за предоставяне на общинските спортни обекти под наем и размера на таксите за тях.  Друга гласувана днес промяна касае заплащането на таксите за посещения на деца в ясли и детски градини. Няма да се заплаща за времето, през което детето отсъства (но не повече от един месец), при условие, че родителите или настойниците предварително писмено са уведомили директора на детското заведение. В този случай таксата ще се изчислява на база на присъствените дни в месеца.

С 47 гласа „За“, беше взето решение за придобиване на мястото на сградата на бившото отрезвително отделение на полицията, като инвестиционното намерение е изграждане на паркинг.  

Съветниците подкрепиха и възстановяване на паметника и надписа, намиращи се в двора и на фасадата на Мавзолея костница „19-юлий 1877 година“ в първоначалния им вид.

С мнозинство беше гласувана Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности в периода 2020 - 2022 г.

По време на юлската сесия беше отпусната субсидия за финансово подпомагане на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД.

Актуализиран е и списъкът на средищните училища и детски градини за следващата учебна година, както и дофинансиране на маломерните паралелки.

Седем общински съветника влязоха в комисия за провеждане на конкурс за избор на управител на Медицински център „Дерма Гард“ – Стара Загора.

В дневния ред на редовното заседание на местния парламент бяха гласувани и отчетът за дейността на Общинския съвет, както и анализ на сигналите до обществения посредник. За срок от пет години беше отдадено помещение в търговско дружество „Мересев“ на Сдружение „Брат за брата“. Преименуван беше централният корт на Общинския тенис компекс и той ще носи името на „Арх. Иван Георгиев“.

IMG 4874

www.infoz.bg  www.infoz.bg