Средно училище Христо Смирненски в Стара Загора има собствено радио

Средно училище „Христо Смирненски” в Стара Загора има собствено радио

Средно училище „Христо Смирненски” в Стара Загора, което е част от мрежата иновативни училища, има собствено радио. Идеята е на преподавателката Силвия Колева, назначена по програма „Заедно в час“. Предаването ще се излъчва всяка седмица в голямото междучасие и ще започва с едноименната песен на Васил Найденов. 

В първото предаване „Междучасие” на журналистическия екип от седмокласници гостуваха директорът на Регионално управление на образованието Татяна Димитрова и директорът на училището Пенка Трандева. Темата на разговора беше „Иновациите в училище”.

Радио „Междучасие“ има за цел да възпитава в родолюбие, да насърчи интереса на учениците към българския език, да подобри уменията им да разбират и да се изразяват на български език, да осмисли свободното им време, да помогне за кариерното им ориентиране и да подобри микроклимата в училище. Предвижда се учениците активно да участват при подготовката и представянето на предаванията.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: