автомобили без регистрационни табели

Автомобили без регистрационни табели се премахват принудително

Близо 60 автомобила, които са излезли от употреба, са установили от началото на 2020 г., служителите на звено „Инспекторат“ в Община Стара Загора. Превозните средства са паркирани на общинска земя, но не са преминали годишен технически преглед повече от две години, поради което подлежат на принудително премахване. Образувани са преписки за всички констатирани моторни-превозни средства, като са издирени и уведомени собствениците.

Процедурата по преместване от държавна или общинска собственост включва връчване на предписание на собственика, след което започва да тече 14-дневен срок, в който е редно автомобилът да бъде премахнат. Според нормативната уредба - преместването му другаде, освен в частен имот или специализирана площадка за разкомплектоване, не спира вече стартиралата процедура.

Поради усложнената обстановка и въвеждане на извънредно положение в страната, през тази година до този момент Община Стара Загора не е предприемала действия по репатриране на излезли от употреба автомобили.

Моторни превозни средства, които са без регистрационни табели, но са преминали годишен технически преглед през последните две години и нямат статут на „излезли от употреба моторни-превозни средства“ се преместват от екип на звено „Общинска охрана“, съвместно със служители на „Общинска полиция“ и се съхраняват временно на наказателния паркинг, намиращ се на бул. „Никола Петков“ до сградата на Съюза на българските автомобилисти. Това най-често са случаи, при които табелите с регистрационните номера са свалени от служители на МВР, във връзка с извършени нарушения на водачите.

Проверки се извършват редовно и по информация на граждани, които са забелязали паркирани от дълго време коли, видимо в лошо състояние, на които липсват стикери за техническа изправност или са без регистрационни табели.

Сигнали може да бъдат подавани на безплатния Горещ телефон на Община Стара Загора – 0800/ 157-37.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg