Къде може да се упражнява любителски риболов в област Стара Загора по време на забраната

Къде може да се упражнява любителски риболов в област Стара Загора по време на забраната

Любителският риболов в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 метра надморска височина, се забранява от 15 април до 31 май 2021 г., заради размножителния период, гласи заповед на министъра на земеделието, храните и Десислава Танева. В посочения период, любителският риболов в област Стара Загора е разрешен в следните обекти:

  • баластриера (отворена), която се намира североизточно от село Ягода, община Мъглиж
  • баластриери 1 и 2 (затворени – Аксаков гьол), намиращи се на границата на землищата на село Тулово и село Ръжена, община Мъглиж
  • яз. „Чаталка” в землището на село Елхово, община Стара Загора.

Любителският риболов е разрешен от 1 юни 2021 г.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: