„Зелените“ продукти често идват с подвеждащата информация

Европейският парламент даде окончателно „зелена светлина“ на директива, която ще подобри етикетирането на продуктите и ще забрани използването на подвеждащи твърдения за екологосъобразност. Забранява се общите твърдения за екологосъобразност и друга подвеждаща информация за продуктите. Ще се допускат само маркировки за устойчивост, които се основават на официално сертифициране или такива, които са одобрени от публични органи.

apple eco

Информацията за гаранцията ще бъде по-видима, като ще се въведе и нов етикет за удължаване на гаранцията.

Приетата директива има за цел да защити потребителите от заблуждаващи търговски практики и да им помогне да направят по-добър избор при покупка. В тази връзка редица проблемни маркетингови подходи, основани на заблуждаващи твърдения за екологосъобразност и преждевременно излизане от употреба на стоки, ще бъдат добавени към списъка на Европейския съюз на забранените търговски практики.

Най-важната промяна е, че новите правила ще направят етикетирането на продуктите по-ясно и по-надеждно. Ще бъде забранено използването без доказателства на общи екологични твърдения като „екологосъобразни“, „естествени“, „биоразградими“, „неутрални по отношение на климата“ или „еко“.

Използването на маркировки за устойчивост също ще бъде регулирано, като се има предвид объркването, което причинява тяхната употреба, както и липсата на съпоставителни данни. В бъдеще ще се допускат само маркировки за устойчивост, които се основават на схеми за официално сертифициране, или такива, които са създадени от публични органи.

Освен това директивата ще забрани твърдения, съгласно които даден продукт има неутрално, намалено или положително въздействие върху околната среда заради схеми за компенсиране на емисии на парникови газове, съобщиха от пресцентъра на Европейския парламент.

Акцент върху трайността

Друга важна цел на новия закон е производителите и потребителите да обръщат повече внимание на трайността на стоките. В бъдеще информацията за гаранцията трябва да бъде по-видима, като ще бъде създаден нов хармонизиран етикет, за да изпъкват по-лесно стоките с удължен гаранционен срок.

Новите правила също така ще забранят неоснователните твърдения за дълготрайност (например, че пералнята издържа 5000 цикъла на пране, ако това не е вярно при нормални условия), твърденията, които приканват към замяна по-рано от необходимото на консумативи (като например мастилото за принтер), и представят стоките като годни за поправка, когато те не са.

Докладчикът на Парламента Биляна Борзан (С&Д, Хърватия) заяви: „Този закон ще промени ежедневието на всички европейци! Ще се оттеглим от културата на изхвърлянето, ще направим маркетинга по-прозрачен и ще се борим с преждевременното остаряване на стоките. Хората ще могат да избират продукти, които са по-трайни, по-устойчиви и по-лесно се ремонтират благодарение на надеждни етикети и реклами. Най-важното е, че компаниите вече не могат да подвеждат хората, като например казват, че пластмасовите бутилки са добри, защото компанията е засадила дървета някъде – или че нещо е устойчиво, без да обясняват как. Това е голяма победа за всички!“

Директивата трябва да получи окончателното одобрение от Съвета на Европейския съюз, след което ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз. Държавите членки ще разполагат с 24 месеца, за да я транспонират в националните си законодателства.

Новата директива има за цел да работи заедно с Директивата относно твърденията за екологосъобразност, която в момента се обсъжда на етап комисия в Парламента. Директивата относно твърденията за екологосъобразност ще бъде по-конкретна и ще разработи по-подробно условията за използване на твърденията за екологосъобразност.

ecologichna hrana

новини Стара Загора  www.infoz.bg