Стрийминг на музика и достойно заплащане за творците

Цифровите музикални платформи и услугите за споделяне на музика понастоящем осигуряват достъп до 100 милиона песни безплатно или срещу сравнително ниска месечна абонаментна такса. Стриймингът представлява 67% от глобалните приходи на музикалния сектор, с годишни приходи от 22,6 млрд. долара.На този фон приходите от пазара на стрийминг на музика в Европейския съюз не се разпределят справедливо.

Нужни са също и прозрачни алгоритми и системи за препоръчване на музика. Евродепутатите предлагат възможността за налагане на квоти за европейски музикални произведения. Европейският парламент призова за правила в рамките на Европейския съюз, които да гарантират справедлив и устойчив сектор на стрийминга на музика, както и да насърчават културното многообразие. В резолюция, приета с 532 гласа „за“, 61 „против“ и 33 „въздържал се“, членовете на Европейския парламент настояват за преодоляване на дисбаланса в разпределението на приходите на пазара за стрийминг на музика, който понастоящем оставя мнозинството от авторите и изпълнителите с много ниска компенсация или изобщо без такава. Те настояват за нова правна рамка на Европейския съюз за сектора, за който понастоящем не се прилагат правила на Европейския съюз, въпреки че стрийминг услугите са основният начин, чрез който хората имат достъп до музика.

Справедливо заплащане за авторите

Прилаганите понастоящем „предцифрови ставки на лицензионни възнаграждения“ трябва да бъдат преразгледани, казват евродепутатите, осъждайки схемите за заплащане, които принуждават авторите да приемат по-ниски или никакви приходи в замяна на по-голяма видимост.

Видимост на европейските произведения

Необходими са действия за създаване на правила в Европейския съюз, за да се гарантира видимостта и достъпността на европейските музикални произведения, като се има предвид огромното количество съдържание, което непрекъснато нараства в платформите за стрийминг, се казва в текста. Членовете на Европейския парламент предлагат да се обмисли възможността за налагане на конкретни мерки, като например квоти за европейски музикални произведения.

 Прозрачност на инструментите с изкуствен интелект

Бъдещият законопроект на Европейския съюз следва да задължи платформите да гарантират прозрачност на алгоритмите и системите за препоръчване, с оглед предотвратяване на нелоялни практики и измами, като например манипулиране на стрийминг цифри, за да се намалят приходите на творците.

Евродепутатите предлагат създаването на ясен и видим етикет за информиране на обществеността, когато дадена песен е създадена с помощта на изкуствен интелект и настояват за справяне с разпространението надълбинните фалшификати (deepfakes) в платформите за стрийминг (които използват идентичността, гласа и приликите на авторите без тяхно съгласие).

Правилата следва също така да задължават платформите за стрийминг да идентифицират носителите на права чрез правилно разпределяне на метаданни, за да направят техните произведения по-видими, добавят те.

Подкрепа за музикалното многообразие

Членовете на Европейския парламент посочват проучвания, според които приходите от стрийминг пазара отиват предимно за големи музикални издатели и за няколко най-популярни артисти, докато по-малко популярните стилове и по-рядко срещаните езици се стриймват по-рядко. Законодателството на ЕС следва да включва показатели за многообразие, които биха позволили оценка на разнообразието на жанрове, езици и независими автори. Европейската промишлена стратегия за музиката следва също да насърчава многообразието на европейския музикален сектор, като стимулира по-малките участници.

Докладчикът Ибан Гарсия Дел Бланко (С&Д, Испания) заяви: „Парламентът изразява загрижеността на европейските творци, които са в основата на музикалния стрийминг пазар. Културното многообразие и гарантирането, че авторите получават признание и справедливо заплащане, винаги са били наш приоритет. Ето защо призоваваме за правила на Европейския съюз, които да гарантират, че алгоритмите и инструментите за препоръки, използвани от услугите за стрийминг на музика, са прозрачни и които поставят европейските автори на първо място.“

piano

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg