Code Llama – нов инструмент за кодиране

Компанията Meta направи смела крачка в света на програмирането с най-новото си предложение – Code Llama. Този ход, базиран на голям езиков модел (LLM) обещава да предефинира начина, по който човекът подхожда към задачите за програмиране. Очакванията са, че Code Llama не е просто поредният пример на платформа, базирана на голям езиков модел. Той надгражда публично достъпните LLM, насочени към задачи за кодиране.

Неговите разширени възможности, като генериране и обсъждане на код чрез текстови подкани, могат да трансформират работните процеси на разработчиците. Като прави процесите по-рационални, не само повишава ефективността за опитни разработчици, но също така опростява кодирането за начинаещи.

Изграден върху здравата основа на Llama 2, Code Llama е негов усъвършенстван, специализиран за кодиране вариант. Това подобрение беше постигнато чрез интензивно обучение на Llama 2 върху набори от данни, специфични за кода. Това, което прави Code Llama наистина специален, е неговата сръчност в генерирането на код и способността му да поддържа разговори с възложителя на естествен език за детайли на кода. Това означава, че независимо дали му давате кодови указания или питате на обикновен език, като „Проектирайте функция за последователността на Фибоначи“, Code Llama може да се справи с всичко.

Code Llama meta

Програмистите ще се радват да научат, че Code Llama не е ограничен до един език за програмиране. Той обхваща много популярни езици като Python, C++, Java, C#, PHP, Typescript (Javascript), Bash и други.

Meta пуска три различни размера на Code Llama: 7B, 13B и колосалния 34B. Те са обучени с огромни 500B токени данни, свързани с код. Интересното е, че версиите 7B и 13B идват с възможности за попълване в средата – функция за завършване на код в реално време.

Всеки модел има своите уникални предимства. Докато версията 34B обещава превъзходни резултати, моделите 7B и 13B са проектирани за задачи, изискващи бързи резултати.

За да се погрижи за популярността и значението на Python в общността на AI, Meta разкри Code Llama – Python, версия, прецизно настроена със 100B токена код на Python. Междувременно Code Llama – Instruct е проектиран да предлага по-интуитивно изживяване, по-добро разбиране на подканите на потребителя за предоставяне на по-полезни резултати.

Същността на въвеждането на голям езиков модел като Code Llama е да се подобрят работните процеси на разработчиците. Вместо те да затъват в повтарящи се задачи за кодиране, такива модели могат да се справят с тежката работа, което им позволява да насочат своята креативност и опит към по-иновативни аспекти на работата си.

Meta твърдо вярва в силата на изкуствения интелект с отворен код. Като прави публично достъпни модели като Code Llama, той има за цел да насърчи иновациите и колективно да отговори на опасенията за безопасността. Идеята е да се даде възможност на общността да разбере, оцени и прецизира тези инструменти, като по този начин стимулира технологичния напредък, който може да има положително въздействие върху обществото.

Докато Code Llama е мощен инструмент за софтуерни инженери, обхващащи различни сектори – от научни изследвания и промишленост до неправителствени организации и фирми – потенциалните му приложения са огромни. Meta очаква, че хората ще използват възможностите на Llama 2, за да създадат иновативни инструменти, полезни както за научни изследвания, така и за търговски начинания.

Code Llama бележи значителна крачка в сливането на изкуствения интелект и усилията на човека при дейности по програмиране. Оптимистичният поглед показва, че това не е само инструмент, а доказателство за неограничените възможности, които могат да възникнат, когато изкуственият интелект се използва за допълване и разширяване на човешките способности.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема