Изкуственият интелект променя образованието и живата ни все по-осезаемо

Изкуственият интелект променя осезаемо образованието и живата ни

Висококачественото образование играе жизненоважна роля за напредъка, растежа и иновациите, а навлизането на изкуствения интелект ще засегне всички аспекти на живота ни, каза българският еврокомисар Мария Габриел по време на международната конференция посветена на въздействието на изкуствения интелект.

Успехът в икономическата надпревара ще зависи от наличието на висококвалифицирана работна ръка и от това, кой ще бъде първи в развитието на изкуствения интелект, счита тя и постави няколко въпроса: Как можем да гарантираме, че съвременната образователна система върви в крак с цифровата трансформация? Какъв ще бъде най-добрият начин за включване на цифровите умения в учебната програма? На какво трябва да учим нашите деца, за да бъдат подготвени да работят с технологиите? Но също така голям въпрос е какво може да допринесе изкуственият интелект?

Според еврокомисаря отговорите на тези въпроси изискват промяна в начина на преподаване и включване на възможностите, които технологиите предлагат. Тези технологии не трябва и никога няма да заменят учителя, но могат да помогнат на учениците, като ги привлекат към образователния процес. Живеем във време, когато социалните мрежи се състезават за вниманието на младите хора. Технологиите на изкуствения интелект могат да променят начина, по който те учат и да направят обучението много по-атрактивно за тях - подчерта Мария Габриел.

Тя заяви, че в съвременния свят има нужда от засилване на обучението в цифрови умения. Това може да стане чрез решаването на задачи, аналитично и критично мислене, взимането на решения и стимулиране на креативността. Приносът на изкуствения интелект може да бъде голям, каза еврокомисарят и допълни, че учителите също трябва да бъдат включени технологичния процес. Като част от програма Цифрова Европа е заложен бюджет от 700 милиона евро, които да отидат за придобиването на високи цифрови умения в приоритетни области, като изкуствения интелект, киберсигурността и суперкомпютрите - съобщи Мария Габриел. Над 6 хиляди студенти могат да направят международни стажове по програма Цифрова възможност, допълни тя.

Европейската комисия инвестира значителни средства в областта на изкуствения интелект - каза Мария Габриел. Само за периода 2018 - 2020 г. обемът на отделените средства е нараснал със 70% достигайки 1,5 милиарда евро, като от 2020 г. инвестициите ще са по 1 милиард евро на година.

„През декември работната група, която работи по създаването на етични насоки в областта на изкуствения интелект, представи своите първи идеи. Тези насоки бяха обект на обществено обсъждане до 1 февруари и над 500 организации участваха в него, давайки идеи и предложения“, каза еврокомисарят. Окончателният доклад ще бъде представен от работната група в началото на април, като след това етичните насоки ще бъдат ежедневно тествани.

Мария Габриел призова университетите да се включат в Европейския алианс за изкуствен интелект, който след юни започва активна работа по изработването на предложения касаещи политиките на Съюза в тази област. Висшите учебни заведения могат да се възползват и от платформата „Изкуствен интелект по заявка“, в която ще бъдат инвестирани 20 млн. евро. Чрез нея се подкрепя сътрудничеството между европейските изследователи и промишлеността в областта на изкуствения интелект. Платформата е част от проекта AI4EU, който обединява водещи научноизследователски институти, малки и средни предприятия и големи компании от 21 държави.

krasimir valchevВ момента в четири висши училища у нас има специалности, свързани с изкуствения интелект. Това каза по време на форума за висшето образование и изкуствения интелект министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. За Вълчев е важно не толкова как изкуственият интелект ще промени образованието, а как системите на образованието трябва да се променят, "за да подготвим достатъчно хора за тази мащабна трансформация, която предстои и е свързана с изкуствения интелект".

Образованието в по-голяма степен трябва да подготвя младите хора да бъдат създатели - и дигитални създатели, защото изкуственият интелект ще замени голяма част от висококвалифицирания труд и периметърът на човешкия труд ще се стесни. Затова висшето образование трябва да направи така, че младите хора да придобият в по-голяма степен така наречените преносими компетентности, които ще ги отличават от машините, заяви Вълчев. Това означава да се променят учебните програми и методите на преподаване във висшите училища, защото не може младите хора да са креативни, ако не им се преподава креативно и няма образователни иновации. Трябва да се променят и системите на оценяване, заяви министър Вълчев.

Той отбеляза, че висшето образование е свързано и с научните изследвания, а разработването на изкуствения интелект ще изисква задълбочена научна работа. И затова може до българските университети да има центрове, в които да се разработва изкуствен интелект, както и да има стартиращи компании, за да мултиплицират развитието му в бъдеще. Пред Министерството на образованието и науката стои въпросът как да насърчи висшите училища и научните организации да работят в тази посока, отбеляза министърът на образованието.

Красимир Вълчев обясни, че с промените в Закона за висшето образование ще има нормативна възможност да се финансират национални програми във висшето образование, но и със средства от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" ще се подпомогнат университетите за повече образователни иновации.

Изкуственият интелект най-често го свързваме с технологиите и с инженерните специалности, но той ще обединява различните области на познанието, обясни министър Красимир Вълчев. И допълни, че изкуственият интелект ще изисква познание в социалните, стопанските, правните и хуманитарните науки, в биологията и етиката, но преди всичко е свързан с дигиталната креативност. Затова подготвяме не само студентите, но и всички ученици в дигитална креативност, посочи образователният министър. И съобщи, че се предвижда през тази година да се разработи национална научна програма в областта на изкуствения интелект.

По повод на заявеното на днешния форум от българския еврокомисар Мария Габриел, че до юни 2019 г. всички страни от ЕС трябва да имат национални стратегии за изкуствения интелект, министър Вълчев каза, че това не е изискване на Европейската комисия, а е изискване на времето, в което живеем. В следващите две десетилетия най-голямата вълна от трансформации ще бъде свързана с изкуствения интелект и ще трябва да настроим образователната си система за тези промени.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема