Откриха Информационен център на българското висше образование в Мароко

Информационен център за висше образование в България в Мароко беше открит с безапелационната подкрепа на двете държави с участието на заместник министър-председателя Мария Габриел, министъра на културата Кръстю Кръстев, представители на ресорните марокански министерства, академична делегация от България.

В церемонията участваха още посланикът ни Н. Пр. Пламен Цолов, консулът Мария Доневска и представители на държавни и частни университети в Мароко.

В приветствието си към участниците и двигатели на идеята да бъде създадена тази институция Мария Габриел заяви: „Откриването на този център е символ на диалога между нашите страни и нашите култури, между университетския свят. Това е едно събитие, което ни позволява още повече да се опознаем с нашите традиции, опит, изминат път и благодарение на вас да се проектираме в бъдещето, а най-добрият начин това да се направи е да се инвестира в младежта и образованието.“.

„Мобилността на студентите за нас е много важен приоритет в пътя на младите към международните измерения и днешното събитие е инвестиция в бъдещето сближаване по отношение на традициите и културите ни. Потенциалът е много висок обменът в научноизследователската дейност между университетите и мобилностите по програма Еразъм+ да се увеличат значително. Поздравявам и двете страни, че направиха това възможно!“ – приветства Сена Збах – директор Дирекция „Сътрудничество и кооперация“ към Министерство на висшето образование, научните изследвания и професионалното обучение в Мароко.

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора проф. Добри Ярков сподели, че Информационният център ще изиграе съществена роля в изграждането на колаборацията между държавите: „Този център е от изключителна важност за стартиране на отношенията в областта на образованието между двете страни. Той ще обединява усилията на двете страни като силно активиращ фактор за развитието на образователните програми между България и Мароко, също и в областта на научноизследователската дейност, трансфера на технологии. Преди години в България са се обучавали много специалисти от Мароко, които днес са лидери в много области на социално-икономическия живот и по тази причина българското образование е на изключителна почит тук. За съжаление, имаме един дълъг период от време, в което тези обучения са прекъснати, но сега ще дадем рестарт на отношенията.“

По време на визитата проф. Ярков проведе редица работни срещи с университетски ръководства и представители на местна и държавна власт: „Интересът към Тракийския университет беше изключително голям, както от държавни и частни университети, така и от представители на ресорни министерства. Съвсем скоро Тракийският университет ще бъде домакин на делегация от Мароко. Вече подготвяме първите споразумения за сътрудничество с определени университети. Интересът на мароканската страна е главно към аграрния сектор, биотехнологиите, ветеринарната медицина, медицината, софтуерното инженерство, киберсигурността и изкуствения интелект. Това са специалности, в които ние сме лидери и те виждат в нас един сериозен партньор в областта на науката и висшето образование.“.

Академичната делегация в Мароко включва: Красимир Вълчев – председател на Комисията по образование и наука към Народното събрание, Любомир Йосифов – директор дирекция „Правна“ към МОН, проф. Георги Вълчев – ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, проф. Христо Бозов – ректор на Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“, членове на ректорски, декански и директорски ръководства на Технически университет – София, Национална спортна академия, Медицински университет – Пловдив, Университет по архитектура, строителство и геодезия.

maroko 1

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема