EVN подкрепя профусионалното обучение чрез обновена класна стая и ангажираност в процеса

EVN подкрепя професионалното образование чрез обновена класна стая и ангажираност в процеса

Новообзаведена от ЕVN класна стая в Професионална гимназия по електротехника и технологии „Георги Раковски“ – Стара Загора беше представена пред партньори на училището. С финансиране на „Електроразпределение юг“, дружество на „ЕВН България“, е създадена и учебна стена, показваща пътя на електрическия ток.

X3 02797

При откриването лентата беше прерязана от директора на професионалната гимназия инж. Даниела Пашова и от Златко Братоев, ръководител в електроразпределителното дружество. На събитието присъстваха също и други ръководители от предприятието, заместник-кметът на община Стара Загора Иванка Сотирова и председателят на Търговско-промишлена палата – Стара Загора Олег Стоилов.

„Като представители на бизнеса ние подаваме ръка на професионалните гимназии. Но в този процес активно трябва да се включи и държавата, която има роля за налагането и развитието на дуалната форма на обучение в образователната ни система“ – каза Златко Братоев, член на Съвета на директорите на „Електроразпределение – Юг“, част от структурата на Групата на EVN в България. Той пожела на учениците в специалността „Електротехника“ от професионалната гимназия освен успешни професионалисти да бъдат и добри хора. Самият той е завършил същата специалност, работил е като електромонтьор, а след това и на други длъжности, за да стигне до ръководната позиция. Този факт беше посочен на учениците като пример за възможност за добро професионално и кариерно развитие.

Учениците получиха изцяло нови мебели, техника, обучителни табла и други пособия, които ще им бъдат в полза по време на трупането на знания. Това е пета класна стая, която бива оборудвана от EVN в България, а общо 365 деца са минали през програмата за дуално обучение, която позволява на учениците да участват физически в реална работна обстановка. Обновеният и оборудван с материали и информационни табла кабинет е предпоставка за получаване на качествено образование и дава възможност за желаната от учениците професионална реализация.

„Партньорството ни с ЕВН е от години. Подадоха ни ръка и благодарение на тях програмата за дуално обучение се осъществява успешно“ – каза директорът на гимназията инж. Даниела Пашова. Тя уточни, че 10 ученици са приети да се обучават от ЕВН, като останалите деца от паралелката също са включени в практически занятия в други фирми. Учениците са удовлетворени от участието си в програмата, заради вниманието, което получават и възможността да придобият практически умения в сферата, в която се учат.

Ръководителите на предприятия имат пряк интерес от развитие на дуалната форма на обучение в професионалните училища. Ако условията при тях се харесат на бъдещите млади специалисти, те могат да започнат работа в конкретното предприятие. В момента в България има засилено търсене на специалисти, които са завършили специалност „Електротехника“, но това е само един от много примери, които могат да се видят в различни сектори на икономиката.

ЕВН имат активна позиция и участват в живота на професионалната гимназия, като целта е да покажат на учениците какво представлява фирмата и какви са условията за работа, да покажат своето „лице“. Специалисти от дружеството участват с лекции при подготовката на децата. Дружеството е партньор на 11 професионални гимназии и приема стотици ученици в организираните практически занятия. Създаването на специализирания кабинет също е удачна форма на комуникация и сътрудничество, потвърдиха и самите ученици, които при конкретната среща проявиха интерес как е започнала дуалната форма на обучение в българските училища и какво може да се очаква в близко бъдеще при развитието на тази програма.

X3 02793

X3 02806

X3 02808

X3 02820

X3 02835

X3 02831

www.infoz.bg  www.infoz.bg