Новите цени на електроенергията за битовите клиенти на „EVN България“ от 1 юли 2021 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нови цени на електрическата енергия за битови клиенти на регулиран пазар, присъединени към мрежа „ниско напрежение“ в Югоизточна България в сила от 01.07.2021 г. Крайните цени с ДДС за битови клиенти в Югоизточна България са:

  • Дневна тарифа 0,24013 лева (с ДДС) за един киловатчас (кВтч). Това е увеличение с 3,73% спрямо досегашната цена от 0,23155 лева за кВтч.
  • Нощна тарифа 0,13668 лева (с ДДС) за един кВтч. Това е увеличение с 3,86% спрямо досегашната цена от 0,13158 лева за кВтч.

Както при всяка смяна на цени информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2021 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2021 г. Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане, съобщиха от „EVN България“.

eltok

www.infoz.bg  www.infoz.bg