Прагът за регистрация по Закона за ДДС в България може да стане 100 хиляди лева

Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕД относно общата система на данък върху добавената стойност (ДДС). По този начин се разрешава да освободят от ДДС данъчно задължените лица с годишен оборот до равностойността в национална валута на 51 130 евро по обменния курс в деня на присъединяването.

100 dds

Срокът на действие на дерогацията е до 31 декември 2024 г., до когато държавите членки трябва да транспонират Директива (ЕС) 2020/285 и съответно от 1 януари 2025 г. на държавите членки ще бъде позволено да освободят от данък върху добавената стойност доставките на стоки и услуги, извършени от данъчно задължени лица, чиито годишен оборот не надвишава прага от 85 000 евро.

Увеличаването на минималния праг за регистрация по ДДС от 50 000 на 100 000 лева е мярка, която ще има положителен ефект в настоящата трудна икономическа обстановка и ще доведе до намаляване на административната тежест за бизнеса, особено за малките предприятия. Фирмите, които са с облагаем оборот под 100 хил. лева. могат да останат доброволно регистрирани по Закона за ДДС.

Искането за дерогация (изключение) от чл. 287 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност беше изпратено до Европейската комисия чрез Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз на 13 май 2022 г. и получаването му е потвърдено от Комисията на 23 май 2022 година.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg