От 1 февруари БНБ изважда от обращение банкнотите с номинална стойност 20 лева, емисия 2005 г.

От 1 февруари 2023 г. банкнотите с номинална стойност 20 лева, емисия 2005 г., престават да бъдат законно платежно средство. Това става с решение на Управителния съвет на Българска народна банка. След тази тези банкноти ще се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.

www.infoz.bg  www.infoz.bg