Нормативни промени решават проблемите с кариерното развитие на учители и директори

По разпореждане на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков са подготвени промени в Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Те са публикувани за обществено обсъждане и с тях ще се реши един от най-големите проблеми за заетите в сектора, който блокира кариерното развитие на над 70 000 педагогически специалисти.

В момента, за да израсте в кариерата учител или възпитател, трябва да отговаря на няколко изисквания като стаж, професионална квалификационна степен и др., но и да е преминал атестиране в съответната образователна институция. Същото изискване има и за кариерното развитие на директорите, заместник-директорите, психолозите и други педагогически специалисти.

teacher

Същевременно атестиране могат да провеждат само училища и детски градини, които са преминали инспектиране от Националния инспекторат по образование. Кадровият състав на Инспектората обаче не позволява проверка на всички образователни институции за кратък период от време. За пример – за около 3 години са атестирани едва около 15% от педагогическите специалисти.

Всички останали учители и директори са в неравнопоставено положение, като единствената причина за липса на кариерно развитие за тях е формалното изискване в действащата нормативна уредба по отношение на атестирането.

По тази причина Министерството на образованието и науката (МОН) инициира нормативна промяна, която ще премахне зависимостта между атестирането и инспекциите на Националния инспекторат по образование. Предвидените изменения ще позволят и кариерното развитие на педагогическите специалисти още от тази учебна година.

Промените ще решат проблема с невъзможността за увеличаване на заплащането на педагогическите специалисти в редица образователни институции, поради непроведена атестация през последните години. Това е и мярка за задържане на специалистите в системата, която е особено важна за младите учители, които в момента на практика не могат да растат в кариерата, информираха от пресцентъра на министерството.

От днес проектът на измененията в наредбата е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН и на Портала за обществени консултации, което ще продължи 30 дни, до 19 февруари 2024 г. включително. След това ще се пристъпи към финализиране на измененията в подзаконовия нормативен акт.

новини Стара Загора  www.infoz.bg