Представители на Международната асоциация по превантивна медицина посетиха Тракийския университет

Ректорът на Тракийския университет проф. Добри Ярков проведе работна среща с представители на Международната асоциация по приложна превантивна медицина (I-GAP) – организация с нестопанска цел, в която членуват учени, медици, фармацевти и организации (в т.ч. и университети) от целия свят, които работят съвместно по темата за превенция на здравето и храненето.

Специален гост на старозагорското висше училище беше проф. Клаус Мус – президент на Международната изследователска група за приложна превантивна медицина във Виена (www.i-gap.org), придружен от своя колега проф. Красимир Желев, също член на изследователската група и главен изпълнителен директор на Swiss Pain and Detox Clinic, Швейцария. Проф. Мус е изтъкнат специалист в областта на функционалната медицина и хранене, превантивна медицина, имунологични изследвания и лабораторно диагностициране, притежава докторска степен по обществено здраве и превантивна медицина от университета „Св. Елизабет“ в Братислава и богат опит като гост-професор в редица университети по целия свят, а също така и опит в сферата на ветеринарната медицина.

По време на срещата в Стара Загора, бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в областта на превантивната медицина между международната организация и Тракийския университет. Гостите изразиха надежда, че в резултат на евентуална бъдеща колаборация, старозагорското висше училище може да бъде първото в България, което прилага както традиционната, така и функционалната и превантивна медицина. В лицето на Тракийския университет, в който учат не само български, но и чуждестранни студенти, те виждат чудесна възможност да споделят своите знания, експертиза и практически опит в тази област с немалко бъдещи специалисти, които от своя страна ще имат възможност да разпространят наученото и новостите в науката по целия свят.

„Това, което предлагаме като модел в нашите обучителни програми по превантивна медицина е комбинация от образование и научни изследвания в различните аспекти на тази област. Ние предлагаме на нашите студенти програми както по бакалавърски, така и по магистърски курсове на обучение. Също така имаме и много специализанти, които имат възможност да защитят докторска степен в съответната област“ – разказа проф. Мус и допълни: „Нашата организация си сътрудничи с мрежа от различни университети и хиляди международни експерти в различните направления на превантивната медицина, имунологията и науката за храненето. В лицето на Тракийски университет ние виждаме модерно учебно заведение с голяма международна общност, чието ръководство е отворено за нови, прогресивни идеи. Ето защо искрено вярвам, че ще намерим допирни точки и за в бъдеще можем да създадем програма за обмен, а защо не и университетски курс в тази област.“

По време на посещението си гостите имаха възможност да разгледат образователната инфраструктура, като особено силно впечатление у тях остави модерният Академичен информационен център, предлагащ на цялата академична общност комфортно място за учене, обмен на идеи и провеждане на различни по тематика и мащаб обучения и събития. Обсъдени бяха и разнообразните специалности, които старозагорското висше училище предлага, с акцент върху тези от тях, свързани с концепцията за One Health („Едно здраве“) – всички специалности в сферата на медицината, касаещи здравето на човека, ветеринарната медицина, екологията, аграрните науки и т.н., насочени към осигуряването на качествена храна и чиста околна среда – несъмнено още области, в които I-GAP и Тракийски университет биха могли да си сътрудничат в бъдеще.

DSC 5940

DSC 5922

DSC 5927

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема