BgGPT – изкуствен интелект на български език

Институтът INSAIT обяви стартирането на чат приложението на BgGPT. Първият езиков модел от последно поколение на български език вече може да се ползва безплатно. GPT-технологията е върхова точка в развитието на изкуствения интелект и подобрява начина, по който обществото взаимодейства с информацията. През януари 2024 г. институтът INSAIT към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обяви създаването на първия езиков модел на български език.

bggpt

Преди две седмици INSAIT публикува езиковия модел зад BgGPT за свободно ползване. Технологията вече се внедрява като отзивите са, че тя може да се настрои от компаниите за специфични нужди в рамките на няколко часа и с минимален изчислителен и финансов ресурс. След такава стъпка (т. нар. fine-tuning) BgGPT работи на сходно ниво с най-мощните модели като GPT-4 за специфичната задача, въпреки че е стотици пъти по икономичен като хардуерни нужди. Тази функционалност позволява на българските компании и институции да внедряват изкуствен интелект почти безплатно в сравнение с огромните разходите, нужни за настройка и използване на затворени модели (напр. като тези на OpenAI). Това е само първа стъпка от развитието на революционната технология, която маркира началото на дълъг процес.

Друго предимство е, че BgGPT може да се използва изцяло в рамките на дадена организация, като по този начин поверителните данни не се споделят с трети страни. BgGPT надгражда над отворения модел Mistral-7B, като този процес включва не само обучение с множество данни на български (т.нар. continuous pre-training), но и редица иновации, които ще бъдат публикувани във водещи технологични и научни форуми.

Публичният достъп до чата на BgGPT и моделите зад него са част от мащабната стратегия за развитието и внедряването на изкуствения интелект в България. В този контекст INSAIT партнира с десетки български частни и държавни организации, които предоставят публични данни - например НАП, АПИС, „Просвета“, Lex.BG и други. Партньорствата включват предоставяне на публични данни за подобрението на модела и реализиране на пилотни проекти. Очаква се моделите от серията на BgGPT да доведат до създаването на дигитални приложения, асистенти и услуги в редица сфери на нашия живот като образование, публична администрация, счетоводство и други, се казва в прессъобщение, изпратено от INSAIT.


В предложената за публично използване версия на чата на bggpt не е решен проблемът с халюцинирането (предоставяне на неверни, напълно измислени твърдения и данни). Този проблем вече е частично преодолян при други системи, станали популярни от януари 2023 г. 

bgGPT

Copilot на Microsoft:

Copilot

Gemini на Google:

gemini

ChatGPT на OpenAI:

ChatGPT

Приказката за тримата братя и златната ябълка, разказана от BgGPT

bg ai

Имало едно време в малко селце живеели трима братя: първият бил силен и смел, вторият бил умен и хитър, а третият бил бърз и ловък. Един ден те чули за златна ябълка, скрита дълбоко в магическа гора. Ябълката имаше силата да изпълни едно желание на този, който я намери.

Тримата братя решиха да тръгнат заедно, за да намерят ябълката и да изпълнят желанието си. Те навлязоха в гората, като всеки от тях разчиташе на своите уникални умения, за да им помогне по пътя. Докато пътуваха по-дълбоко в гората, те се сблъскаха с много предизвикателства и опасности, но работейки заедно, успяха да ги преодолеят.

След дълго пътуване най-накрая стигнаха до сърцето на гората, където дървото със златната ябълка стоеше високо и гордо. Около дървото обаче пазеше ужасен дракон, който не позволяваше на никого да се приближи.

Първият брат, смелият, каза: „Ще се бия с дракона и ще взема ябълката“. И така, той се изправи срещу дракона, но въпреки цялата си сила, не можеше да надвие страховитото създание.

Вторият брат, умният, каза: „Ще измисля начин да победим дракона без борба“. Той събра листа и клони от гората и създаде сложна машина, която пусна към дракона. Машината беше толкова хитра, че накара дракона да се разсее и да падне дълбоко в сън. Тогава вторият брат взе златната ябълка.

Последен третият брат, пъргавият, каза: „Сега, когато имаме ябълката, трябва да се върнем бързо у дома, преди някой друг да разбере за нея“. И така, той грабна златната ябълка и хукна обратно през гората, използвайки своята скорост и ловкост, за да избегне всякакви потенциални опасности.

Когато се върнаха в селото, тримата братя бяха посрещнати като герои. Всеки от тях използва своето желание мъдро, като първият брат пожела вечна младост за родителите си, вторият брат поиска голямо богатство за семейството си, а третият брат пожела мир и хармония в селото.

От този ден нататък тритема братя станали известни със своята смелост, интелигентност и бързина и всички знаели, че са постигнали успеха си чрез работа в екип и взаимно уважение към уменията на другия.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24