След завършване на гимназия се внасят здравни осигуровки

Бъдещите студенти и младежите, които все още не са започнали работа, че след завършване на средно образование, до записване във висше учебно заведение, редовна форма на обучение, или до постъпването им на работа, трябва да заплатят сами здравните си осигуровки.

За периода на месеците юли - септември, повечето от завършилите средно образование не са ученици, не са и студенти редовна форма, и държавата не ги осигурява за сметка на бюджета.

Съгласно българското законодателство, лице което не плати осигуровките за здраве в рамките на 3 месеца, за период от 5 години, губи пациентските си права. За да не се начисляват допълнително наказателни лихви и младежите да не загубят здравноосигурителните си права трябва да внесат първата здравна вноска за юли в размер на 18,40 лв. до 25 август 2017 г. Допустимо е вноските да се платят и наведнъж.

Здравни вноскиВажно условие, преди плащането, е подаването на декларация образец 7 от лицата, които се осигуряват сами за здраве. Тя се подава в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, в структурата на НАП по постоянен адрес на задълженото лице.

Здравните вноски се превеждат по отделна сметка, указана във всеки офис на НАП, с код за вид плащане: 56 11 11. Ако все пак младежите пропуснат да внесат навреме своите здравни осигуровки, преди да го направят е задължително да проверят актуалния размер на вече начислената лихва за забавяне. Тази справка могат да направят чрез е-услугата „Здравен статус“. Размерът на дължимите здравни вноски може да се консултира и  на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква въвеждане на ЕГН, чрез клавиатурата на телефона.

Българските студенти, които са избрали да продължат образованието си в чужбина не трябва да забравят при завръщането си в България да изискват от висшето учебно заведение доказателствен документ за успешно приключил и заверен семестър или учебна година - редовна форма на обучение. Същото се превежда от заклет преводач и се представя пред НАП, за да бъде коригиран здравният статус на лицето, и то да може да ползва услугите, платени от НЗОК, и да има право да ползва европейска здравна карта, в случай на необходимост.

www.infoz.bg

На подобна тема