Самоосигуряващите се лица подават декларации до 30 април

Самоосигуряващите се лица трябва да подадат Националната агенция за приходите три вида декларации до 30 април 2015 г. в офисите на НАП, лично или чрез упълномощено лице, по пощата с обратна разписка, ПИК или по интернет с електронен подпис. От тази година най-лесният и достъпен начин за това е чрез персонален идентификационен код (ПИК), съветват от приходната агенция.

Националната агенция за приходитеДекларациите са следните:

  • декларация образец 6 за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година - подава се еднократно;
  • декларация за доходите придобити от самоосигуряващите се лица през 2014 г. (по чл. 50 от ЗДДФЛ);
  • декларация за авансовия данък за доходите получени през първото тримесечие на 2015 г. (по чл. 55 от ЗДДФЛ).

Над 16 хиляди са самоосигиряващите се лица в Старозагорска област, които следва да декларират доходите си до края на април 2015 г.

По закон самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и универсален пенсионен фонд, ако са родени след 01.01.1960 г. По свой избор те могат да внасят осигуровки и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

При започване, или възобновяване на трудовата дейност, самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация в компетентния офис или дирекция на НАП в срок до 7 дни. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година, не могат да променят избрания и деклариран вид осигуряване.

Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации могат да бъдат получени на телефон 0700 18 700, на цената на градски разговор от цялата страна, или на място в Офисите на НАП в Стара Загора и Казанлък.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема