НАП продължава проверките на фирми с големи суми пари в касите си

Данните от счетоводните баланси на хиляди фирми в България показват, че те държат големи суми пари в брой. Националната агенция по приходите извършва проверки за това дали търговските дружества и нестопанските организации не са извършили скрито разпределение на печалба.

Според данните, които сами са подали в НАП, 1289 от фирмите в цялата страна имат в касите си по над 1 милион лева в брой. Над 10 000 са дружествата с налични пари в брой над 100 000 лева. В област Стара Загора 1013 юридически лица вече получиха официални писма с подробни указания какви стъпки следва да предприемат, поради факта че в счетоводния им баланс за 2016 г. са посочени касови наличности в значителен размер.

Съмненията на ревизорите са, че като декларират голяма сума пари в брой, фирмите избягват плащането на корпоративни данъци и данък върху дивидентите. В най-масовия случай става въпрос за чисто счетоводно изписване на средства от касата в полза на съдружници и свързани с тях лица за разходи, които не са свързани с дейността на дружеството – например, скъпи командировки до екзотични държави, ползване на чужди активи за лични нужди на акционерите и т.н. Подозренията на данъчните се засилват и от факта, че в момента съществува забрана за разплащания в брой над 10 000 лева.

Случаите на липсващи пари в касите на фирми, които според счетоводните данни би трябвало да са налични, стават все повече в хода на започналите преди 2 седмици 550 проверки на Национална агенция за приходите.

Ако при проверките бъдат открити данъчни и осигурителни нарушения, ще започнат ревизии, за да бъдат установени дали има неплатени данъци и осигурителни вноски за последните 5 години, предупреждават от НАП.

Междувременно фирмите, които са извършили скрито разпределение на печалби могат да уведомят НАП и да поискат разрешение за подаване на коригиращи декларации, като обложат с данък недекларираните дивиденти.

www.infoz.bg