Общата селскостопанска политика

Общата селскостопанска политика и земеделието в България

„Българският земеделски сектор е на много добро ниво по отношение позиции и анализ на Общата селскостопанска политика (ОСП). Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на форума "ОСП след 2020 - изборът на България“.

Той поздрави браншовите организации за обединението им около разговорите и позицията за Общата селскостопанска политика и допълни, че желанието на администрацията е да бъде добър партньор в тези отношения. Министърът подчерта, че при изготвянето на националната позиция ще се използва общата декларация на 32 водещи браншови организации в сектора. Той даде висока оценка на организаторите на форума от Института за агростратегии и иновации, които бяха поканили експерти и анализатори на Европейската комисия, Франция, Испания, Ирландия и Полша.

„В България администрацията беше подпомогната от целия сектор. Четири месеца имахме много ползотворен дебат, който обедини бранша, а това не се случва често“ - каза министърът. Добре е Европейската комисия да направи сценарии как би се отразило това намаление на конкурентоспособността на европейския земеделец спрямо фермерите от трети страни. Министърът уточни, че е важно да се знаят последиците и възможностите за компенсиране.

„Една от основните теми, които се поставят непрекъснато от страните от Източна и Централна Европа е балансиране на нивата и равно разпределение на бюджета“, подчерта още министър Порожанов. Голямата тема е как ще се разпредели бюджетът между страните членки след излизане на многогодишната финансова рамка на Европейския съюз.

„Да, може да се окаже, че при едно такова балансиране и дори при намаление на цялостния бюджет - България, като една от последните присъединили се към Европейския съюз страни, да има не по-малък бюджет“ - категоричен е Румен Порожанов.

www.infoz.bg