От следващата година при балообразуването за прием в VIII клас ще се вземат оценки, получени в VII клас

Учениците, които през следващата учебна 2018/2019 година ще придобият основно образование след завършен VII клас, са първият випуск, обучавани в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.

izpit maturi bulgarski ezikСвидетелството за основно образование, което е документ за завършена степен, няма да включва средноаритметична оценка от изучаваните предмети в V, VI и VII клас, а оценките за всяка от годините.

Като елемент на балообразуването за приемане в профилираните и в професионалните училища ще се включват само оценки от изучавани учебни предмети в VII клас, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: