Държавните енергийни дружества ще осигурят допълнителни количества електроенергия за борсовия пазар Ден напред

Ще се търсят възможности дружествата от държавната енергетика да осигурят допълнителни количества електроенергия за борсовия пазар Ден напред. Това е една от трите мерки за стабилизиране на пазара, обсъдени на среща в Комисията за енергийно и водно регулиране.

В срещата участваха министърът на енергетиката Теменужка Петкова, председателят на регулатора Иван Иванов, представители на електроразпределителните компании, държавните енергийни дружества и „Българска независима енергийна борса“ ЕАД. Обсъждането на мерките е една от инициативите след извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество през миналата седмица, на който централна тема бе цената на електроенергията на свободния пазар.

Съгласно ангажиментите „Национална електрическа компания“ ЕАД, ТЕЦ „Марица-Изток 2“ ЕАД и АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД следва да осигуряват по 690 мегаватчаса електроенергия на всеки час за търговия през платформата Ден напред на борсата. От 19-ти януари 2019 г. това количество ще се увеличи над 700 мегаватчаса, припомни енергийният министър Теменужка Петкова. Според нея осигуряването на допълнителни количества за пазара Ден напред ще повиши ликвидността и ще гарантира по-голяма предсказуемост при борсовата търговия. Предстои да бъде изготвен анализ за това какви количества електроенергия допълнително може да осигури всяко дружество.

Като втора мярка за стабилизиране на пазара беше обсъдена възможността да бъдат създадени нови стандартизирани продукти за търговия на борсата. В едноседмичен срок електроразпределителните предприятия трябва да дадат своите предложения за такива продукти, които да разнообразят възможностите за борсова търговия. Ускоряването на обединенията с други пазари в района на Югоизточна Европа също бе набелязано като допълнителна дългосрочна мярка за разширяване на възможностите за търговия и стабилизиране на цените. По данни на изпълнителния директор на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД Константин Константинов най-напреднали са разговорите за обединение с македонската и румънската борса. До няколко месеца този процес ще има конкретни резултати.

www.infoz.bg  www.infoz.bg