Годишната инфлация в България в края на 2018 г. е 2,7%

Годишната инфлация в България през декември се е забавила до 2,7%, показват данни на Националния статистически институт, публикувани днес. На годищшна база средногодишната инфлация от началото на миналата година до края ѝ спрямо периода януари - декември 2017 г. е 2,8%.

За последния месец на 2018 г. инфлацията спрямо ноември 2018 г. остава без промяна, т.е. е нула. През декември най-голямо увеличение на цените на месечна база при стоките и услугите се наблюдава при развлеченията и културата - с 4,3%. След тях идват алкохолните напитки и тютюневите изделия с ръст на цените от 0,5%. Увеличение се вижда и при съобщенията и ресторантите и хотелите (по 0,3%), а най-слабо е то при жилищата, водата, електроенергията, газа и други горива - с минималните 0,1%.

В същото време най-голям спад на цените през декември на месечна база отбелязва транспортът - с цели 2,7%. Секторът е следван от облеклата и обувките със спад на цените от 1,1%. Минимално понижение от 0,1% се наблюдават и при хранителните продукти и безалкохолните напитки, както и при образованието. Без промяна са останали цените в здравеопазването и в жилищното обзавеждане, домакинските уреди и принадлежности и обичайното поддържане на дома. Когато разглеждаме разликите в цените на годишна база през декември, най-голям ръст отново отбелязват развлеченията и културата - от 2,3%, следвани от алкохолните напитки и тютюневите изделия с 0,5%. В същото време най-сериозен спад се вижда отново при транспорта - с 1,2%.

Цените в жилищното обзавеждане, домакинските уреди и принадлежности и обичайното поддържане на дома и тук остават без промяна.

inflaciya 2018

www.infoz.bg  www.infoz.bg

 

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24