Третата годишна среща на Националната рибарска мрежа

На 15 октомври 2020 г. в Стара Загора (хотел „Верея“) ще се проведе третата годишна среща на Националната рибарска мрежа. Темата на годишната среща е „Инструменти и добри практики за устойчиво развитие на сектор “Рибарство„ и ефективно използване на ресурсите в рибарските райони“. Събитието ще бъде открито от д-р Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020.

Третата годишна среща на Националната рибарска мрежа е посветена на актуални теми, свързани с бъдещото развитие на сектор „Рибарство“ и рибарските райони в контекста на Европейския зелен пакт и Стратегията „От фермата до трапезата“. Водещи експерти ще запознаят участниците с добри практики и технологии за устойчиво отглеждане на аквакултури и морски храни.

zero waste

По време на срещата ще бъдат представени още приоритетите на Морския пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г. и ще бъдат презентирани добри международни практики и модели за формиране на общество с нулеви отпадъци в рибарските райони.

Програмата на събитието предвижда и специален тематичен панел, свързан с изпълнението и отчитането на проекти по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020. Участниците в срещата ще получат практически насоки от водещи експерти за успешно провеждане на процедури за избор на изпълнители и отчитане на проекти по трите извънредни COVID-19 мерки от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020.

Третата годишна среща на Националната рибарска мрежа предвижда интересни дискусии за бъдещото развитие на сектор „Рибарство“ и рибарските райони в страната, както и специална нетуъркинг сесия в края на програмата за изграждане на ефективно взаимодействие между участниците в мрежата. Участие в срещата ще вземат експерти от Звеното за подкрепа на Националната рибарска мрежа, представители на Министерство на земеделието, храните и горите, Държавен фонд „Земеделие“ – Рибарство и аквакултури, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, местни инициативни рибарски групи, представители на сектор „Рибарство“, общини, нестопански организации и други заинтересовани страни, съобщиха организаторите.

Програмата на събитието е публикувана на интернет страницата на Националната рибарска мрежа.

Участието в годишната среща изисква предварителна онлайн регистрация в срок до 13.10.2020 г. на адрес: https://forms.gle/QbsMABQ9zsYvvRhr8

Събитието се провежда с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство и Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24