Работодателските организации: Регулаторът допусна огромен гаф с цената на газа

Председателите на големите работодателски организации излязоха с остра позиция след повишаване на цените на природния газ с 27% „само за някои“. Позицията е изпратено до министър-председателя Стефан Янев, министри, председателя на КЕВР Иван Иванов, но когото се иска оставката, и до медии. „Категорично протестираме в енергийна криза индустрията да се товари с непосилни цени на природния газ. Решението на КЕВР премина всички граници!“

Това заявяват ръководителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Увеличението на цената на газа за индустрията е с 27% спрямо октомври 2021 г., заявяват работодателите.

Чрез отвореното писмо се задават въпросите:

  • Как ще привличаме инвеститори?
  • Като с административни актове застрелваме икономиката?
  • Утре, като няма индустрия, кой ще „доплаща“ евтината електроенергия и евтиното парно за населението?
  • Докога Комисията за енергийно и водно регулиране ще се държи като поделение на социалното министерство?

Регулаторът изпрати послание към икономиката. И то е: „Инвеститори бягайте далеч от тази страна!“

Индустриалните предприятия ще заплащат природния газ на цена с близо 30% по-висока от утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена! Регулаторът многократно е заявявал, че те утвърждават, а не определят цената на природния газ. С други думи се предполага, че те следва да са гарант за справедливостта на цената, предложена от „Булгаргаз“ ЕАД. Това е пореден пример за кръстосано субсидиране от страна на енергоинтензивните индустриални потребители към регулирания пазар. И е поредната тежест, която те трябва да понесат по време на пандемия!

Настояваме „Булгаргаз“ ЕАД да внесе ново изменено заявление за утвърждаване на цени на природен газ, в което да са взети предвид всички фактори, които позволяват намаляването на заявената за утвърждаване цена!

Настояваме Комисията за енергийно и водно регулиране да отмени решението си и да излезе с ново, в което справедливо се разпределят ползите от договореността между „Булгаргаз“ и „Газпром Експорт“ измежду всички потребители. Няма как за едни потребители да има намаление, а за други – увеличение!

gaz

Съгласно договорите за доставка между индустриалните потребители и „Булгаргаз“, промишлеността заплаща газа си по предложената, а не по утвърдената цена, въпреки че формално става дума за свободен пазар! Българската индустрия ще плаща 119,87 лв./MWh, а не 93,19 лв./MWh. Цената за октомври беше 94,54 лв./MWh. На годишна база това увеличение ще струва 187 млн. лева. „Намалението“ на цената се оказа увеличение за индустрията с 27% спрямо октомври!

Същевременно производствата в България продължават да плащат най-високата цена на електроенергията в Европа, а енергоинтензивната индустрия я няма на картата на правителството. Топлофикационните предприятия получават защита от цената на газа и преференции на пазара на електроенергия, а на производствените предприятия им се каза да се справят сами!

Продължава кръстосаното субсидиране на потребителите на топлинна енергия от страна на бизнеса – сега вече и чрез цените на природния газ! Веднъж за винаги трябва да стане ясно, че толерираната от Комисията за енергийно и водно регулиране политика противоречи на основен принцип, заложен в Закон за Енергетиката и в европейските директиви, забраняващ кръстосано субсидиране. Индустриалните предприятия са принудени да плащат необосновано по-висока цена, заради определените по-ниски цени на природния газ за топлофикациите и за крайните снабдители.

Ситуацията е без прецедент в ценообразуването на природния газ у нас!

Настояваме за категоричен отговор на повдигнатите от нас въпроси, ново заявление от страна на „Булграгаз“ ЕАД, отмяна на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране и справедливо разпределяне на ползите от договорката между „Газпром Експорт“ и „Булгаргаз“.

Ако Комисията за енергийно и водно регулиране не реагира, настояваме за оставката на председателя ѝ, а въпросът ще бъде отнесен до компетентния съд и Европейската комисия, се казва в позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24