Подписани са първите договори за компенсиране на бизнеса заради растящите цени на електроенергията

От 9 ноември започна подписването на типови договори във връзка с изпълнението на програмата за компенсиране на бизнеса заради растящите цени на електроенергията. Програмата действа в период от два месеца – октомври и ноември 2021 г., като плащанията по договорите се извършват след одобрение от Европейската комисия.

high voltage

Такива договори, с които стартира практическото изпълнение на програмата, ще бъдат сключени с търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, производителите, които продават директно на крайни небитови клиенти и оператора на организирания борсов пазар на електроенергия. Първи бяха поканени представители на ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, ЕСО ЕАД, АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, „Енерго про“, ЧЕЗ и ЕВН.

Сключването на договорите е необходим етап от реализацията на програмата за компенсиране на бизнеса, която предвижда всички небитови крайни клиенти да бъдат подпомогнати с по 110 лева за всеки мегаватчас използвана електроенергия.

www.infoz.bg  www.infoz.bg