Отчитат намаляване на захарта и на калориите в безалкохолните напитки

Представляваната от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България индустрия за безалкохолни напитки и бутилирани води у нас отчита намаление на калориите и захарта в продуктите си. В резултат на вложените усилия по реформулиране, при нивата на консумация за 2020 г., внесената в хранителния режим захар от газираните напитки е намалена общо с 3 497 тона или с 15%.

Това сочат данните от независимо експертно проучване за калоричността на реализираните на българския пазар безалкохолни напитки в наблюдение на изпълнението на доброволно поетия от производители ангажимент за допълнително 15% намаляване на захарта, и съответно калориите, в портфолиото на газираните напитки до 2020 г.

С този резултат безалкохолната индустрия става единственият сектор от хранително-вкусовата промишленост, който се отзова на отправения през 2018 г. от националните власти апел и официално се ангажира пред Научно-експертния съвет към Министъра на здравеопазването за постигането на целта, дефинирана в Анекса на Европейския съюз за намаляване на добавените захари, като ускори продължаващото в последните две десетилетия намаляване на захарта и калоричността в сектора на напитките, предлагани на потребителите.

lime

В резултат на вложените усилия по реформулиране потребителите в България са консумирали 8,803 милиона по-малко kcal от газирани напитки през 2020 г. спрямо 2019 г., а 65,6% от консумираните през 2020 г. газирани напитки са с формули, които не съдържат захар или калорийното им съдържание е формирано от съдържащите се в тях плодове. Средното съдържание на захар в продуктите от категорията достигна 3,44 грама на 100 милилитра.

80% от реализираните през 2020 г. продукти от тази индустрия в България са без добавена захар (включва безалкохолните напитки от категориите газирани, енергийни, тихи напитки и студен чай), което означава, че само една от пет напитки от развиваните продуктови категории, има в състава си добавена захар. Това допринася за допълнителни 6% намаление на дела на подсладените със захар безалкохолни напитки, спрямо нивата от 2015 г., с което индустрията надгражда предходно реализираното намаление от 5,8% за периода 2011 – 2015 г. Експертното проучване за калоричността на безалкохолните напитки на пазара у нас отчита както увеличено предлагане на газирани напитки, които не съдържат захар и калории, така и намаление на влаганите количества във формулите с добавена захар средно с 6,7 % на 100 ml за последните 5 години.

„Като част от европейската безалкохолна индустрия UNESDA (Soft Drinks Europe), Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България и нашите членове – водещи компании в сектора, ще продължим да реализираме своя принос в подобряване хранителната среда в страната и да допринасяме за изпълнението както на този конкретен, но и на останалите ангажименти на индустрията за безалкохолни напитки и бутилирани води в Европа. Разработената методика за оценка на калоричността и захарите в предлаганите на българския пазар напитки и заложеното провеждане на ежегодно независимо експертно проучване, ще верифицира напредъка на нашите усилия, за да могат и обществото, и институциите да проследяват напредъка на сектора.“  – каза Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

Секторът на безалкохолните напитки на национално и на европейско ниво следва цялостна стратегия за намаляване на захарта в познатите и обичани от потребителите напитки, въвежда техни алтернативи без захар, разработва нови продукти с ниско калорийно съдържание или без калории, поддържа и увеличава наличността на напитки в по-малки опаковки, с цел улесняване контрола на прием на добавени захари.

„Текущите теми в сектора на напитките са изключително разнообразни, включително и свързани със социалната отговорност и принос към целите на националната здравна стратегия на България. Ангажиментът за намаляване на количеството захар и калории е един от аспектите, в които работим от години и заслужава специално внимание. Производителите на безалкохолни напитки успяха за пореден път да реализират ново намаление на средната енергийна стойност на 100 ml продукт, ангажирайки се да предлагат широка гама от напитки с различни хранителни профили, което е важно и значимо постижение. То подчертава колективната проактивност и решимост на нашия сектор да допринася за по-здравословно и балансирано хранене и ние ще продължим да прилагаме иновации и предоставяме избор на потребителите, изпълнявайки своите обещания“ – каза Димитър Дългъчев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

Европейската и в частност българската безалкохолна индустрия постигна значителен напредък в подобряването на хранителната среда в подкрепа на променящото се потребителско търсене и очакванията за общественото здраве. Изпълнявайки своите отговорности, насърчава и другите сектори да се присъединят с подобна ангажираност и да ускорят темпото на напредък за постигане на мащаб, който да доведе до още по-голяма и значима положителна промяна.

За Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България представя голяма част от иновативната и динамична безалкохолна индустрия, интересите на фирми, производители на напитки, на доставчици на опаковки, суровини, материали, машини и съоръжения. Учредена през 1996 г., Агенцията е дългогодишен член на европейските браншови структури на бутилировачите на вода (NMWE), на производителите на безалкохолни напитки (UNESDA) и на производителите на сокове и нектари (AIJN).

Основна цел е поддържането на твърд ангажимент за осигуряване представителството на интересите на индустрията в консултациите, провеждани с националните и други органи и институции (вкл. европейски и международни). Работи се активно и за прогресиращото развитие на продуктовите категории и за повишаване на познанието и разбирането сред обществото за безопасната им консумация.

Infographic zahar napitki

www.infoz.bg  www.infoz.bg