Над 3000 фирми и граждани подадоха коригиращи декларации

Над 1,1 млн. физически и юридически лица са подали годишните си данъчни декларации в Националната агенция за приходите, като повече от 3000 от формулярите са за корекции в декларираните данни. Фирмите и гражданите имат срок до края на септември 2022 г., в които могат да подадат коригиращи декларации. Те имат възможност да се подадат еднократно.

calculator copy

Целта им е да се коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.

Физическите лица могат да направят корекции в периода след 30 април до 30 септември. За юридическите лица, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, срокът започва след 30 юни и продължава до края на септември. Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез Портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код  на НАП или с електронен подпис.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция или на телефоните на НАП: +359 2 9859 6801 или 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg