Увеличава се броят на новопостроените жилища в област Стара Загора

По предварителни данни на Националния статистически институт, броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2022 г. е 74, с 269 новопостроени жилища в тях. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. сградите са с 59 повече, или с 393,3%, а жилищата в тях нарастват със 156, или със 138,1%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 91,9%, с тухлена – 5,4% и с друга – 2,7%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив - 196 с 581 жилища, София (столица) - 170 с 1493 жилища и Бургас - 141 с 553 жилища в тях.

В област Стара Загора най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (43,5%), следват тези с две (31,2%) и четири стаи (19,3%), а най-нисък е делът на едностайните жилища – 0,4%. Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през третото тримесечие на 2022 г. е 32 687 кв. м, или с 249,6% повече, в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. жилищната площ нараства с 251,5% и достига 27 791 кв. метра. Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище нараства от 82,7 кв. м през третото тримесечие на 2021 г. на 121,5 кв. м през същото тримесечие на 2022 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 218,7 кв. м и Смолян – 172,3 кв. м, а най-малка - в областите Разград – 66,9 кв. м и Търговище - 70 кв. метра, съобщиха от Териториално статистическо бюро - Югоизток.

house copy

www.infoz.bg  www.infoz.bg