Държавата иска по-голям контрол върху фирмите

С промени в данъчните закони на България управляващите се опитват да намалят дела на сивата икономика и пресичането на практики, които са полулегални. Предвижда се фирмите да възстановяват до 70% от ДДС, когато използват служебните си автомобили в почивните дни за лични нужди.

Тази поправка беше приета днес на първо четене от Народното събрание. Промяната засяга пряко размера на фирмените разходи и беше приета въпреки изказаните противоположни мнения в пленарната зала на парламента.

Чуха се мнения, че с променения текст в закона се появява възможност за корупция и рекет върху върху малки и средни фирми. Също така е ясно, че хората в частния бизнес не работят само от 9 до 5 часа и не е добре да бъдат вкарвани в тези рамки чрез бюрократични похвати. Работещите в събота и неделя създават допълнителен продукт и е спорно дали трябва да бъдат облагани за него допълнително и различно спрямо труда през останалите дни от седмицата.

business ddsНационалната агенция по приходите ще изисква допълнителни пояснения от фирмите за всеки закупен автомобил с цена над 5000 лева. Тази мярка също цели да пресече практиката служебни коли да се ползват за лични цели. Сега не са малко случаите, при които автомобили се регистрират като фирмени, за да им се възстановява данъчният кредит при покупката им и за бензин и консумативи. Измененията предвиждат фирмите, които са си приспаднали ДДС за имоти и вещи с цена над 5000 лева, да подадат декларация в НАП.

От собствениците на фирмите ще се изисква да доказват, че използването на активите е само за служебни цели, като за целта ще се разработят правила и методика.

Променя се таванът за сумата при разплащания в брой. От сегашните 15 000 лева, той пада на 5000 лева, предвижда друга по поправка в закона, също гласувана на първо четене от Народното събрание. Целта е да се пресекат сделките, които се извършват „на тъмно“.

Същевременно с промени в Преходните и заключителните разпоредби в Закона за местните данъци и такси се правят поправки в Закона за автомобилните превози. Те отменят въведените само преди месец новости - връща се старото положение и ще може водачи да осъществяват превоз за собствена сметка от името на големите компании, без да бъдат назначавани на трудов договор.

infoz autor www.infoz.bg