Чака се банковият заем от 650 милиона евро, който ще премахне взаимната задлъжнялост в енергетиката

Българският енергиен холдинг (БЕХ) прекратява процедурата за намиране на заем от 650 милиона евро преминава към директно договаряне с банка, която да осигури същата сума за  Националната електрическа компания (НЕК).

Първоначалната процедура за избор на банка ще бъде прекратена, защото единствените две банки, които проявиха интерес към поканата, са поискали държавни гаранции.

energetika euroПарите са необходими, за да може Националната електрическа компания да се разплати с двете така наречени "американски" топлоелектрически централи от комплекса "Марица-Изток" - "Контурглобал Марица изток 3" и "Ей И Ес - Гълъбово". Заедно с това дългът на НЕК към АЕЦ "Козлодуй" е нараснал два пъти и вече е в размер на 138 милиона лева. Единственият начин за излизане от ситуацията с взаимната задлъжнялост е осигуряването на свеж финансов ресурс.

Възможността това да се случи е на практика да се вземе този кредит, който да даде възможност НЕК да се разпрати с централите, а пък ние автоматично да приспаднем 300 милиона, които са реално парите, които топлоелектрическите централи дължат на държавното дружество "Мини Марица изток" ЕАД - коментира министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Ако въгледобивното дружество не получи заплащането за вече добитите и предоставени на ТЕЦ-овете въглища по възможно най-бързия начин, ситуацията в българската енергетика ще стане много тежка още тази зима - със синдикални протести и потенциална заплаха от режим на тока.

Ръководството на Българския енергиен холдинг, заедно със служители на Министерството на енергетиката ще води преговори с банките през следващите дни. Развръзка трябва да има в рамките на един месец.

Министър Петкова допълни, че Световната банка е препоръчала преходът към свободния пазар на електроенергия да става плавно, което означава, че либерализацията за бита ще се отложи за след май 2016 година.

infoz autor www.infoz.bg

den energetika 2018