Временна организация на движението за провеждане на Маратон „Стара Загора 2021“

Община Стара Загора въвежда временна организация на движението във връзка с провеждане на Маратон „Стара Загора 2021“, за осигуряване на безопасност и спазване на реда за организиране и провеждането му на 11.04.2021 г. Маратонът да започне на в 9:00 часа, от бул. „Цар Симеон Велики“ № 107 (срещу сградата на Oбщина Стара Загора), където ще бъде изграден Техническият информационен център за получаване на стартови пакети.

maraton 1

Трасето ще продължи по бул. „Цар Симеон Велики“ на изток, след бул. „Свети Патриарх Евтимий“, след това по северната лента на бул. „Цар Симеон Велики“, по надлез „Наталия“ и по северната лента на бул. „Никола Петков“. Маршрутът продължава до магазин „Метро“, като се използва северната лента на път ІІ-66.

За времето от 08:00 часа до 15:00 часа на 11.04.2021 г. на територията на Стара Загора, да се спре движението на личен транспорт, както следва:

 1. бул. „Руски“, в отсечката от ул. „Св. Княз Борис“ до „Цар Симеон Велики“;
 2. бул. „Свети Патриарх Евтимий“, от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Генерал Гурко“;
 3. ул. „Цар Иван Шишман“, в отсечката от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Св. Княз Борис“, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко“ и ул. „Св. Княз Борис“;
 4. Северното платно на бул. „Цар Симеон Велики“, в отсечката от бул. „Свети Патриарх Евтимий“ по бул. „Никола Петков“, до пътен възел път I-5 с път II-66;
 5. ул. „Любен Каравелов“, в отсечката от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Св. Княз Борис“, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко“ и ул. „Св. Княз Борис“;
 6. ул. „Стефан Караджа“, в отсечката от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Св. Княз Борис“, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко“ и ул. „Св. Княз Борис“;
 7. ул. „Ангел Кънчев“, в отсечката от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Св. Княз Борис“, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко“ и ул. „Св. Княз Борис“;
 8. ул. „Подполковник Калитин“, в отсечката от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Св. Княз Борис“, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко“ и ул. „Св. Княз Борис“;
 9. ул. „Стефан Сливков“, в отсечката от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Св. Княз Борис“, без да се ограничава движението по ул. „Св. Княз Борис“;
 10. ул. „Родопи“, в отсечката от бул. „Цар Симеон Велики“ до бул. „Никола Петков“.
Алтернативният обходен маршрут за личен транспорт е както следва:

 1. За движещите се в посока изток – запад: по път II-66, по път № SZR1184 за с. Колена, от разклона за с. Хрищени, по път SZR1187 и по път I-5.
 2. За движещите се в посока запад – изток: по бул. „Патриарх Евтимий“, по път I-5, по път SZR1187, от разклона за с. Хрищени по път № SZR1184 за с. Колена и по път II-66.

Oбходният маршрут за обществен транспорт е както следва:

 1. По бул. „Славянски“ и бул. „Никола Петков“, движението за превозните средства на масовия градски транспорт, ще се осъществява двупосочно в южното пътно платно, което се състои от две активни летни за движение, като в южната активна лента, ще се движат автобусите в посока запад-изток, а в северната активна лента ще се движат съответно в посока изток-запад.
 2. За движещите се в посока запад – изток: ул. „Генерал Гурко“ – ул. „Ангел Кънчев“ – южното платно – южна активна лента за движение на бул. „Славянски“ – южното пътно платно – южна активна лента за движение бул. „Никола Петков“.
 3. За движещите се в посока изток – запад: южното пътно платно – северна активна лента за движение на бул. „Никола Петков“ – южното пътно платно – северна активна лента за движение на бул. „Славянски“ – ул. „Ангел Кънчев“ – ул. „Генерал Гурко“.
 4. Автобусни линии № 8 и № 21 ще се обслужват по маршрут: ул. „Генерал Гурко“ – ул. „Ангел Кънчев“ – бул. „Славянски“ – бул. „Крайречен“ – преходна дъга от бул. „Славянски“, ул. „Хан Тервел“ – ул. „Христина Морфова“ (обръщало).
 5. Автобусни линии № 17 и 34 ще се обслужват по маршрут: ул. „Генерал Гурко“ – ул. „Ангел Кънчев“ – южното пътно платно – южна активна лента за движение на бул. „Славянски“ – южното пътно платно – южната активна лента за движение на бул. „Никола Петков“ – Пътен възел за гр. Казанлък на път I-5 – Хрищенско шосе.

Общественият транспорт по направлението с.Хрищени, с. Колена и с. Люляк за посочения период от време, няма да обслужва спирки: „Наталия“, „Самарско знаме“ и „Детска ясла № 3 Маргаритка“.

При изпълнението на линии от масовия градски транспорт, за посочените часове, отпадат спирки „Климент Охридски“ и „Чайка“.

Обособяват се временни спирки на ул. „Генерал Гурко“ пред СУ „Иван Вазов“ и на ул. „Ангел Кънчев“, южно от кръстовището с ул. „Христо Ботев“.

Целият поток на транспортни средства за Стара Загора от гр. Нова Загора, ще се отбиват от път II-66 и ще минава през обходен маршрут с.Колена, път IV-660028 и с.Хрищени път IV-66032, като след това движението ще се извършва по път I-5. Движението от Хасково за Казанлък и обратно ще минава през обхода на Стара Загора – път I-5.

Водачите на автомобили трябва да шофират с повишено внимание в указания участък и спазват стриктно вертикалната маркировка. Движението ще се нормализира след приключване на мероприятието, по преценка на служителите пряко ангажирани с охраната на събитието. Полицейските служители от звено „Общинска полиция“ – Община Стара Загора и длъжностни лица от звено „Общинска охрана“, посредством специализиран автомобил, в указаните участъци принудително ще отстранят паркираните автомобили, които затрудняват осъществяването на мероприятието.

www.infoz.bg  www.infoz.bg