Иновативна образователна среда се създава в старозагорско училище

С 3D цветен принтер Da Vinci и LEGO роботи ще работят учениците от XIII основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ в Стара Загора. „Училището е единственото основно в Стара Загора, спечелило проект по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“, Дейност II: Малки проекти, Тип проект: Класни стаи за креативни дигитални създатели“ – информира директорът Иво Радков.

STEM образованието е насочено към изучаване на природни науки, математика и технологии, повишаване на образователните резултати, придобиване на компетентности, трайни, цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците и насочването им към технологични професии.

Откриването на STEM центъра ще се състои в началото на следващата учебна година, но вече са доставени 3D цветен принтер, 18 компютъра, LEGO роботи, Arduino и LEGO комплекти. Вече е налично и съвременното обзавеждане за замислените от училищния екип общо 5 зони за трансформация, които са визуализирани в детайлен интериорен проект на „Джи Монтаж“ ЕООД с изключително креативния дизайнер Снежана Иванова.

3dprinter

Реализира се концепция за иновативна образователна среда с използване на най-нови интерактивни технологии за обучение. Обособените пространства в STEM центъра ще осигурят подходяща творческа среда с фокус върху природните и инженерните науки, математиката и технологиите за всички планирани обучителни дейности, за социално общуване и ще се изградят около технологии, които са важни за бъдещата реализация на учениците и на такива със специални образователни потребности.

„Учениците на XIII основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ ще могат да участват в конкретни дейности като роботика, състезателна математика, анимация, 3D принтиране, клубове по физика, мейкърспейс активности и др. – сподели Иво Радков. – Това е голяма стъпка за нас, за децата в нашето училище, за образованието като цяло“ – допълни той.

Припомняме, че през 2020 г. в училището беше реализиран интериорен проект „Обичам моето училище“, чиято цел бе осигуряване на комфортна и релаксираща учебна среда. Всяка стая има свой дух: избран е цвят, който да подхожда с индивидуалния фототапет, изработен в зависимост от предмета, който се изучава в нея. А децата в началните класове се радват на вълшебни герои по стените. Върху тапетите има вдъхновяващи мисли, позитивни думички, послания и информация от учебния материал, които формират ценностите у подрастващото поколение. Фоайетата на трите етажа са оформени като място за почивка и отдих. Темата на всяко представя красотата на България. На първия етаж – слънчогледовите полета, на втория – цветята, на третия – Розовата долина и на четвъртия – планините. Върху фототапетите са изписани любопитни факти по различните теми. Обособени са и специални кътове от цветя „чистачи“ и билки в класните стаи и фоайетата, които да освежават въздуха.

3dprinting

www.infoz.bg  www.infoz.bg