Представят в Казанлък книга за героизма на българите в Първата световна война

На 8 януари отбелязваме 138 години от Освобождението на град Казанлък. Същия ден от 17:30 часа в галерията на „Искра“ 4 в града ще бъде представена книгата „Каймакъ-Чаланъ“ с автор Красимир Узунов. Гост ще бъде министърът на туризма Николина Ангелкова.

Кайамак-Чалан„Каймакъ-Чаланъ” e двутомна книга за героизма и безсмъртието на българските герои, участвали в Първата световна война (1914 - 1918) и в частност в битката, водена през септември - октомври 1916 г. на връх Каймак-Чалан. Книгата е плод на дългогодишните изследвания на Красимир Узунов.

Приложен е списък с имената на всички загинали в боевете при Чеган и Каймак-Чалан от град Казанлък и тогавашната околия. От Общината призовават всички потомци и роднини на загиналите да заповядат на представянето на книгата, за да се срещнат лично с нейния автор.

Списък на загиналите офицери от 56-и пехотен полк в боевете на Чеган и Каймак-Чалан
 (17 август - 5 октомври 1916 г.)

Месторождение: Казанлък
1. Запасен капитан Тодор Стоянов Тотев
2. Запасен подпоручик Никола Манев Киров
3. Подпоручик Христо Тачев Карагитлиев
4. Офицерски кандидат Георги Дончев Гайдуков
5. Офицерски кандидат Стефан Костов Хаджистефанов

Списък на загиналите подофицери и войници от 56-и пехотен полк в боевете на Чеган и Каймак-Чалан
 (17 август - 5 октомври 1916 г.)

Околия Казанлък
Град Казанлък
241. Старши подофицер Борис Дамянов Станев
242. Редник Али Карамахмудов
243. Редник Алил Мустафов Хаджи.
244. Редник Асан Алтя Пармаков
245. Редник Ганчо Василев Скордев
246. Редник Иван Донев Пантев
247. Редник Иван Друмев Просеков
248. Редник Илия Колев Илиев
249. Редник Исак Соломонов Барах
250. Редник Исак Соломонов Биджеров
251. Редник Мехмед Мустафов Али Пехливанов
252. Редник Мустафа Юсеинов Османов
253. Редник Никола Стоянов Белин
254. Редник Петко Ненов Звездов
255. Редник Рую Ангелов Руев
256. Редник Стоян Петков Панчев
257. Редник Халил Халил Мустафов
258. Редник Христо Денов Русев
 
Село Александрово, Казанлъшка околия,
Сега в Община Павел Баня
259. Редник Димитър Спасов Димитров
261. Редник Мехмед Салимов Сарач
262. Редник Мехмед Реджеб Мехмедов
263. Редник Митю Иванов Митев
264. Редник Осман Шабанов Феризов
 
Село Асен, Казанлъшка околия,
Сега в Община Павел Баня
265. Младши подофицер Йордан Минчев Калфов
266. Младши подофицер Пенко Милев Петров
 
Село Бузовград, (Армат), Казанлъшка околия,
Сега в Община Казанлък
267. Редник Мехмед Коюмжиолу
268. Редник Хасан Исуфов Коколан
269. Редник Юсеин Мехмедов Илиев
 
Село Ветрен, Казанлъшка околия,
Сега в Община Мъглиж
270. Редник Ариф Османов Факиров
 
Село Виден, Казанлъшка околия,
Сега в Община Павел Баня
271. Старши подофицер Къню Ненов Ненов
272. Младши подофицер Антон Иванов Бакалов
273. Ефрейтор Мирчо Генов Шапкалиев
274. Редник Ахмед Немников Ахмедов
275. Редник Кольо Пондев Милчев
 
Село Габарево, Казанлъшка околия,
Сега в Община Павел Баня
276. Старши подофицер Бою Емануилов Боев
277. Редник Костадин Иванов Македонски
 
Село Голямо Градище, Горно Градище, Казанлъшка околия,
Сега Кънчево, Община Казанлък
278. Редник Ахмед Асанов Ахмедов
279. Редник Ахмед Мустафов Салиев
280. Редник Емин Юмеров Глопков
281. Редник Мустафа Алилов Дарданов
 
Село Голямо Дряново, Казанлъшка околия,
Сега в Община Казанлък
282. Редник Димитър Христов Стойнов
 
Село Голямо село, Казанлъшка околия,
Сега Тъжа, Община Павел Баня
283. Редник Васил Стойков Мартинов
284. Редник Дечо Стойков Крантов
285. Редник Нейко Илиев Терзиев
286. Редник Петко Недялков Гребенаров
287. Редник Петър Нейков Торлаков
288. Редник Смаил Юсеинов Капти
289. Редник Стефан Минков Георгиев
290. Редник Събчо Пенев Събев
 
Село Горно Изворово, (Горно Гюсово), Казанлъшка околия,
Сега в Община Казанлък
291. Редник Али Асанов Караали
292. Редник Апти Мехмедов Салаков
293. Редник Добри Иванов Василев
294. Редник Петко Трифонов Петков
295. Редник Реджеп Юсеинов Дааолу
 
Село Горно Паничерево, Казанлъшка околия,
Сега Ягода, Община Мъглиж
296. Редник Ганю Рачев Колев
297. Редник Георги Колев Бенчев
 
Село Горно Сахране, Казанлъшка околия,
Сега в Община Павел Баня
298. Редник Атанас Димов Георгиев
299. Редник Георги Томов Петров
300. Редник Лалю Петков Тоборов
 
Село Горно Черковище, Казанлъшка околия,
Сега в Община Казанлък
301. Редник Дончо Георгиев Добрев
302. Редник Продан Гендов Буюклиев
303. Редник Стойно Кралев Кехая Винчев
304. Редник Филип Райков Филипов
305. Редник Христо Петков Пенчев
 
Село Гурково, Казанлъшка околия,
Сега град Гурково, Община Гурково
306. Редник Злати Алексов Кралев
307. Редник Колю Атанасов Глистев
308. Редник Цоню Христов Петров
 
Село Долно Модреци, Казанлъшка околия,
Сега Юлиево, Община Мъглиж
309. Редник Иван Стоянов Заянев
310. Редник Иван Радев Василев
 
Село Долен Извор, (Долно Гюсово), Казанлъшка околия,
Сега Долно Изворово, Община Казанлък
311. Редник Мехмед Тосков Ейя
312. Редник Юсеин Мехмедов Хасанов
 
Село Долно Сахране, Казанлъшка околия,
Сега в Община Павел Баня
313. Редник Георги Велков Велков
314. Редник Илия Колев Илиев
315. Редник Лалю Петков Табуров
 
Село Дунавци, Казанлъшка околия,
Сега в Община Казанлък
316. Редник Дамян Кънев Дамянов
317. Редник Ахмед Мустафов Торуков
 
Село Дъбово, Казанлъшка околия,
Сега в Община Мъглиж
318. Редник Димитър Трифонов Добрев
 
Село Елхово, Казанлъшка околия,
Сега в Община Николаево
319. Редник Ганю Стойков Мънгуров
320. Редник Димитър Желев Орешков
321. Редник Димитър Стойков Лъсков
322. Редник Иван Георгиев Големанов
323. Редник Иван Гергов Юлиманов
324. Редник Иван Колев Момчев
325. Редник Иван Петров Караиванов
326. Редник Колю Кънев Масларников
327. Редник Пеню Рашев Мънгуров
328. Редник Петко Желев Каракалчев
329. Редник Петко Петров Гичев
330. Редник Петър Колев Кабакчиев
331. Редник Райно Иванов Чакъров
332. Редник Стефан Желев Чапчалев
333. Редник Филип Печев Демерджиев
334. Редник Христо Желев Бачев
 
Село Енина, Казанлъшка околия,
Сега в Община Казанлък
335. Старши подофицер Желю Бонев Въчев
336. Редник Гуни Тонев Тенев
337. Редник Дечо Христов Лечев
338. Редник Димитър Желов Белов
339. Редник Енчо Колев Станев
340. Редник Еньо Колев Караколев
341. Редник Иван Тонев Кацаров
342. Редник Иван Начев Пеев
343. Редник Костадин Желев Пюскюлев
344. Редник Митю Антонов Манолов (Макелов)
345. Редник Нейко Иванов Толев
346. Редник Стефан Златев Иванов
347. Редник Станчо Петров Камбуров
348. Редник Стайно (Тотьо) Петров Хъдев
349. Редник Христо Христов Кърлешов
350. Редник Христо Христов Дзамбаков
351. Редник Христо Тенев Камбуров
 
Село Копринка, (Салтъково), Казанлъшка околия,
Сега в Община Казанлък
352. Редник Емин Абдиев
353. Редник Емин Салиев Ферадов
355. Редник Петър Пеев Великин
356. Редник Реджеб Салиев Османов
357. Редник Хасан Хасанов Хюсеинов
358. Редник Христо Тодоров Бончев
359. Редник Юсеин Мехмедов Куртев
360. Редник Юсеин Оманов Куручуков
 
Село Крън, Казанлъшка околия,
Сега град Крън в Община Казанлък
361. Редник Дочо Николов Сербезов
362. Редник Мехмед Алиев Зайдатли (Садегли)
363. Редник Никола Пенев Маринов
364. Редник Петко Михалев Караконаков
365. Редник Янко Колев Цигуларов
 
Село Къшлата, Казанлъшка околия,
Сега Зимница, Община Мъглиж
366. Ефрейтор Слави Димитров Ковачев
 
Село Мъглиж, Казанлъшка околия,
Сега град Мъглиж, Община Мъглиж
367. Редник Иван Ангелов Орешков
368. Редник Койчо Добрев Орешков
369. Редник Теню Митев Карастоянов
 
Село Нова Махала, Казанлъшка околия,
Сега в Община Николаево
370. Редник Вълчо Пенев Даскарски
371. Младши подофицер Делчо Кусев Лозев
372. Редник Димо Кънев Димов
373. Редник Добри Димов Върбанов
374. Редник Радко Василев Колев
375. Редник Рачо Колев Гайдаров
377. Редник Станю Тодоров Райчев
378. Редник Тодор Иванов Загорски
379. Редник Христо Атанасов Атанасов (Христов)
 
Село Овощник, Казанлъшка околия,
Сега в Община Казанлък
380. Младши подофицер Атанас Колев Атанасов
 
Село Оряхово, Казанлъшка околия,
Сега Шаново, Община Мъглиж
381. Старши подофицер Теню Русев Андонов
383. Редник Дончо Димитров Палев
384. Редник Драгия Иванов Пейчев
385. Редник Драгия Стоянов Кайчев
386. Редник Ибрям Хюсеинов Ковачев
387. Редник Колю Янев Велков
388. Редник Косю Иванов Стойков
389. Редник Неделчо Георгиев
390. Редник Петър Христов Михайлов
391. Редник Стоян Косев Демирджиев
392. Редник Тахир Сюлейманов Тахиров
393. Редник Теню Иванов Недялков
 
Село Осетеново, Казанлъшка околия,
Сега в Община Павел Баня
394. Редник Ахмед Асанов Ахмедов
395. Редник Мустафа Хасанов Тасков
396. Редник Колю Тонев Главчев
 
Село Павел Баня, Казанлъшка околия,
Сега град Павел Баня, Община Павел Баня
397. Редник Димитър Димитров Спасов
398. Редник Ибрям Ибрямов Коюмджи
399. Редник Иван Илиев Глухаров
400. Редник Мустафа Асанов Мустафов
401. Редник Стамат Пейков Косев
402. Редник Христо Ненов Бозев
 
Село Пчелин, Казанлъшка околия,
Сега Пчелиново в Община Гурково
403. Редник Петко Митев Лампаров
 
Село Розово, Казанлъшка околия,
Сега в Община Казанлък
404. Младши подофицер Харалан Тенев Вълков
405. Редник Велю Димов Райков
406. Редник Иван Стайков Овчаров
407. Редник Колю Станев Софов
408. Редник Стойко Станев Испиров
 
Село Ръжина, Казанлъшка околия,
Сега в Община Казанлък
409. Редник Билял Мехмедов Билялов
410. Редник Емин Ахмедов Еминов
411. Редник Желю Петков Тодоров
412. Редник Халил Османов Смаилов
413. Редник Юмер Мехмедов Бозуков
 
Село Селци, Казанлъшка околия,
Сега в Община Мъглиж
414. Редник Димитър Иванов Димитров
 
Село Скобелево, Казанлъшка околия,
Сега в Община Павел Баня
415. Редник Али Дешнел Мусов
416. Редник Колю Русанев Тенев
 
Село Средногорово, Казанлъшка околия,
Сега в Община Казанлък
417. Редник Христо Иванов Великов
 
Село Тулово, Казанлъшка околия,
Сега в Община Мъглиж
418. Редник Димитър Михалев Велков
419. Редник Иван Драгиев Драгиев
 
Село Турия, Казанлъшка околия,
Сега в Община Павел Баня
420. Редник Събчо Филипов Събчев
 
Село Търничени, Казанлъшка околия,
Сега в Община Павел Баня
421. Фелдфебел Никола Петков Дорлов (Радев)
422. Редник Бончо Христов Божков
423. Редник Васил Калчев Попов
424. Редник Георги Стоянов Дойнолов
425. Редник Минчо Христов Минчев
426. Редник Нистор Тенев Николов
427. Редник Петко Донев Пастармаджиев
428. Редник Стефан Димов Драгоев
 
Село Хаджи Димитрово, (Секеречево), Казанлъшка околия,
Сега в Община Казанлък
429. Санитарен старши подофицер Петър Илиев Долапчиев
430. Младши подофицер Ангел Донев Кърков
431. Редник Али Мехмедов Бобев
432. Апти Мехмедов Салаков
433. Редник Коста Христов Армейков
434. Редник Мустафа Ахмедов Делиолу
435. Редник Салил Арифов Османов
 
Село Химитлии, Казанлъшка околия,
Сега Ясеново, (Благодатево), Община Казанлък
436. Младши подофицер Кънчо Михов Стайков
437. Редник Али Османов Салиев
438. Редник Емин Салиев Феридов
439. Редник Махмуд Юсеинов Садулов
440. Редник Ради Канев Начев
441. Редник Цоню Енчев Цонев
 
Село Черганово, Казанлъшка околия,
Сега в Община Казанлък
442. Редник Мехмед Радиев Алиев
443. Редник Минчо Георгиев Вълев
 
Село Шейново, Казанлъшка околия,
Сега в Община Казанлък
444. Редник Александър Тотев Митев
445. Редник Върбан Петров Маринков
446. Редник Дечко Тончев Герджиков
447. Редник Иван Христов Шанов
448. Редник Ильо Колев Загоров
449. Редник Колю Христов Колчев
450. Редник Петко Дянков Шипчанов
451. Редник Садък Юсеинов Садъков
452. Редник Слави Пенев Власкин
453. Редник Тотю Михалев Пашов
 
Село Шипка, Казанлъшка околия,
Сега град Шипка, Община Казанлък
454. Редник Ангел Христов Курунилов
455. Редник Васил Донев Хаджиев
456. Редник Иван Върбенов Шайчаков
457. Редник Петър Донев Кърков
458. Редник Тотю Хаджитончев Безлов
459. Редник Тончо Кънчев Чолаков
460. Редник Никола Банев Мартинов

infoz autor www.infoz.bg