Вестник „Искра“ ще продължи да се издава с финансиране от Община Казанлък

Казанлъшкият вестник „Искра“ ще продължи да излиза чрез пряко финансиране от бюджета на Община Казанлък. Това е позицията на ръководството на Общината. Предстои Общинският съвет на Казанлък да вземе решение по предложението за административно прекратяване на дейността на търговското дружество „Казанлъшка Искра“ ЕООД, което до сега е издател на печатното издание.

Действието е чисто административно и се налага заради тежкото финансово състояние на общинското дружество, но и от желанието на Община Казанлък вестник „Искра“ да продължи да се издава.

Финансовите отчети на „Казанлъшка Искра“ ЕООД от 2016 г. до сега недвусмислено показват, че е наложително прекратяване на дейността на търговското дружество. Това обаче не означава спиране издаването на вестник „Искра“, а точно обратното – възможност за дългосрочното му издаване, коментират от Община Казанлък.

vestnik iskra

От отпечатаните през 2016 г. 21 800 броя на вестник „Искра“, са продадени 16 000 броя, а през 2020 г., при отпечатване на 9740 броя, са реализирани на пазара 8041 броя.

„В разбиранията на кмета Галина Стоянова и екипа ѝ, от който съм част и аз, никога не е стоял на дневен ред въпросът за закриване на вестника и спиране на тиражите му. Това е печатното издание на Казанлък с вековна история. За да продължи да съществува обаче, се налага да бъдат сведени до минимум всички разходи, в това число и тези за външни услуги, което всъщност доведе до предложението ни към Общински съвет – Казанлък търговското дружество „Казанлъшка Искра“ ЕООД да прекрати дейността си. Ако предложението на Общински съвет – Казанлък бъде прието, работещите в дружеството ще бъдат преназначени в структурата на Общината“, коментира заместник-кметът Драгомир Петков.

Въпреки че след решение на Общинския съвет в Казанлък, който е и принципал на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, на дружеството бяха предоставени два общински имота за отдаване под наем, за да подпомогне издръжката си, дружеството не получава достатъчно приходи и е на трайна загуба.

www.infoz.bg  www.infoz.bg