Община Мъглиж направи ресертификация по стандарт ISO 14001/2015

ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.

Основен акцент на стандарта е идентифицирането и оценката на аспектите по отношение на околната среда, като по този начин организациите се стремят да намалят негативните въздействия от дейността си. ISO 14001 е приложим към всяка организация, независимо от нейната големина, предмет на дейност, степен на развитие или местоположение, която желае да подобри резултатността си спрямо околната среда.
Новият вариант на стандарта е влязъл в сила през септември 2015 г. Преходният период е от 3 години до 2018 г., когато всички трябва да се сертифицират по новите изисквания на стандарта.

Община Мъглиж е една от най-иновативните общини. Стартира програмата за ресертифициране, която ще продължи до края на месец август. По този начин се повишава доверието на партньори и на външни заинтересовани страни, които имат желание да работят с Община Мъглиж. Минимизира се рискът от екологични инциденти и се намаляват последиците от тях.

Благодарение на ISO 14001 се повишава екологичното съзнание на служителите, променя се мисленето и навиците им. Осъществява се ефикасен контрол на потреблението на ресурсите, което води и до намаляване на разходите.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

новини в сайта RSS емисия facebooktwitteryoutube

 

youtube subscribe ilko gruev