В Стара Загора организират конкурс „Сурва, Весела година“

До 14 декември е отворен за участие традиционният конкурс за сурвакници „Сурва, Весела Година”, организиран от Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие. Сурвачките трябва да бъдат изработени от естествени материали, да носят българската народна традиция и да отразяват уменията на децата, сръчност и познания за обичаите за красивите зимни празници в България.

В конкурса могат участват ученици от І до VІІ клас, разделени в две групи - от І до ІV и от V до VІІ клас. Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури.

Всяка сурвачка трябва да е съпроводена със следната информация: трите имена на ученика, клас, училище, точен адрес и телефон, име на учителя. Творбите се предават в сградата на Център за подкрепа за личностно развитие на адрес: ул. „Захарий Княжески” 71 ет. 3. За допълнителна информация: тел. 042 638 698, 042 629 062.

Списъкът с наградените произведения ще бъде публикуван в сайта на Център за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора и на страницата на центъра във Фейсбук.

Отчитането на конкурса ще бъда на 22 декември, от 14:00 часа, в залата на Центъра.

surva

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: