Представят водния проект в Стара Загора

На 31 януари, вторник, от 11:00 часа, в конферентната зала на Бест Бутик хотел в Стара Загора ще се проведе информационен ден по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на „Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора. Участие ще вземат кметът на община Стара Загора Живко Тодоров и областният управител Иван Чолаков. Строителствата в 4-те основни агломерации по проекта бележат значителен напредък, съобщават от дружеството.

Дейностите по подмяна на трасета и изграждане на нови мрежи в градските части вече са осезаеми и за жителите на Стара Загора, Казанлък и Раднево, а в Чирпан реконструкциите са на финала си.

По Обект 1 в Стара Загора се работи както по водопроводната, така и по канализационната мрежа. Успоредно с това вървят и дейностите по обект 2, който засяга кварталите, северно от бул. „Цар Симеон Велики“. По някои от изпълнените трасета вече е положена настилка, а по други е направена заготовка за полагането на асфалта. По канализацията е изпълнено трасето на дъждовния колектор южно от МОЛ Галерия.

Този документ е създаден в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 1„Води”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“.

Заради интензивността на строителните работи и затварянето на доста улици в града, Община Стара Загора е разработила визуализация, показваща временната организация на движението, за да може гражданите да са максимално информирани. На следния адрес може да следите актуалната информация в сайта на общината: https://www.starazagora.bg/bg/vremenna-organizatsiya-na-dvizhenieto.

В ход е и реконструкцията на водопроводната и канализационната мрежа на Казанлък, където се обособяват три самостоятелни водоснабдителни зони. Дейностите по проекта в агломерация Раднево се очаква да приключат напролет. За агломерация Чирпан и двата предвидени обекта са физически завършени изцяло.

Цялата информация по изпълнението на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора ще бъде представена от инж. Андон Тонев, координатор на проекта. В събитието ще вземе участие и инж. Пейков, ръководител направление проекти, който ще отговори на всички въпросите на гостите, гражданите и медиите.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне.

vik stara zagora

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber