Квартал „Три чучура – юг“ в Стара Загора – работи се за пълно обновяване на средата

В Стара Загора започна благоустрояване и подобряване физическата среда в квартал „Три чучура – юг“. Дейностите обхващат ремонт на всички улици, тротоарни настилки, паркоместа, настилки в междублоковите пространства, отводняване от повърхностни дъждовни води, полагане на нова пътна маркировка и знаци. Проектът предвижда и подмяна на уличното осветление.

tri chuchura stara zagora

От 31 март 2023 г. се работи по дейности от първият етап на изпълнението на проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване физическата среда на кв. Три чучура – юг, Стара Загора“.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg