В Стара Загора се проведе информационна среща за програмите в сферата на културата по Плана за възстановяване и устойчивост

В Стара Загора се проведе информационна среща между представители на Община Стара Загора и Национален фонд „Култура“. Изпълнителният директор на фонда д-р Сава Драгунчев, заедно с част от екипа си, представи възможностите, свързани с предстоящата Програма за безвъзмездно финансиране за големи общини „Ново поколение местни политики за култура“.

kultura

Тя е с обхват от 500 000 лв. до 2 000 000 лв. с 50% съфинансиране от Общината по Плана за възстановяване и устойчивост.

Предмет на срещата са отворените за обществено обсъждане грантови схеми „Български продукции от сектора на културни и творчески индустрии (КТИ) в платформите на отворените пазари на ЕС“ и „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“ https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion

В дискусията участваха ресорният заместник-кмет Милена Желева, председателят на Общински съвет Стара Загора Ивета Лазарова, председателят на ПК по „Култура, туризъм и вероизповедания“ към ОбС Недко Кузманов, директорът на Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ Цанка Ганева, началникът на отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“ Мирослава Шопова, началникът на отдел „Култура“ Диана Атанасова, експерти от отдел „Култура“ и „Правно нормативно обслужване“.

По-късно през деня в музей „Литературна Стара Загора“, екипът на Национален фонд „Култура“ се срещна и с представители на културните институти, читалища, НПО и др. в града.

новини Стара Загора  www.infoz.bg