Мехмед Зейнел поема управлението на общинското дружество Мересев

Мехмед Зейнел поема управлението на общинското дружество „Мересев“

Общинското дружество „Мересев“ ЕООД ще се ръководи от Мехмед Зейнел, който временно ще изпълнява длъжността управител. Мехмед Зейнел беше представен пред работниците на „Мересев“ от председателя на Постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества Дамян Георгиев и от председателя на Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика Янко Янков.

Мехмед Зейнел поема ръководството на предприятието след решение на Общинския съвет в Стара Загора, взето по време на първото му за годината заседание.

Досегашният управител е освободен от Общинския съвет с мотив, че „Мересев“ е с влошено финансово състояние. Задачата пред Зейнел е да стабилизира дружеството и да го ръководи до провеждане на конкурс.

Общинското дружество е създадено през 1954 г. като кооперация за заетост на лица с намалена трудоспособност. Към момента над 70% от служителите на „Мересев“ са със затруднения. Предприятието изпълнява поръчки и изделия, включени в утвърдения от Министерския съвет списък на стоки и услуги, възлагани на специализирани предприятия чрез процедура за договаряне по Закона за обществените поръчки. Разполага с технологично оборудване, включващо конвенционални и специализирани шевни машини, кроячна и гладачна техника за шевното производство, което позволява качествено и в срок изпълнение на поръчките. Фирмата е специализирана в производството на дамска и мъжка конфекция, работно и фирмено облекло, постелъчно бельо.

meresev mehmed zeinel 

новини Стара Загора  www.infoz.bg