Семинар „Нови технологии в млечното говедовъдство – опитът на САЩ“ ще се проведе в Тракийския университет

Тракийски университет – Стара Загора и Американският департамент по земеделие, подкрепени от американски партньори, ще проведат семинар на тема „Нови технологии в млечното говедовъдство – опитът на САЩ“ на 2 април от 10:00 часа в зала 3 във висшето училище. Над 100 участници – представители на науката и бизнеса в сферата ще се присъединят към престижния форум с лектори Тодор Арбов и Пауло Карвальо.

Семинарът е посветен на най-новите американски технологии в млечното говедовъдство, които водят да стабилно високи млечни добиви и рентабилност на млечните ферми. Темите са икономика на генетиката и на репродукцията, управление на селекцията и развъждането на млечни говеда, геномна оценка, генотипиране, сексиран материал, маркерни случни планове, хормонални програми, както и други теми в сектора. Осигурен е превод на български език. Поканени са предприемачи, производители, както и представители на Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, развъдни организации и експерти.

За лекторите:

Todor Arbov

Тодор Арбов, MSc е завършил зооинженерство в Стара Загора. Работил като асистент в катедрата по „Биология на размножаването и изкуствено осеменяване“ в Тракийския университет. От 1989 г. живее и работи в Дания, Германия, Канада, САЩ в областта на генетиката и репродукцията в говедовъдството. Дългогодишен участник е в съвета на директорите на Канадската асоциация по генетика на селскостопанските животни. В момента е представител е на STgenetics за Източна Европа, като компанията е глобален лидер в производството на сексирана сперма и геномна оценка в говедовъдството.

Paolo Carvalio

Пауло Карвальо, PhD, е от Португалия и има бакалавърска степен по зооинженерство оттам. Работил е в Португалия като техник по изкуствено осеменяване на държавна служба.

През 2010 г. заминава за САЩ, в университета в Мадисон, Уисконсин, от където има магистърска и докторска степен по репродукция в млечното говедовъдство. Има също и пост докторска степен по управление и икономика на репродукцията в млечното говедовъдство. В момента завършва още една пост докторска квалификация по генетика. Има 35 научни публикации по репродукция в млечното говедовъдство, 59 участия в конференции с постери и една глава на книга по репродукция на млечни говеда.

Към момента е консултант в областта на генетиката и репродукцията в Европа и Близкия изток. 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми: