Четири специалности в Тракийския университет са освободени от такси

Четири специалности в Тракийски университет са освободени от такси

Специалностите „Педагогика на обучението по информационни технологии“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“ в Тракийски университет в Стара Загора са освободени от семестриални такси за целия курс на обучение. Това гласи решение на Министерски съвет, информираха от висшето учебно заведение.

Другите две специалности, които ще бъдат безплатни за студентите, са от професионално направление „Енергетика“ – „Топло- и газоснабдяване“ и „Индустриално инженерство“.

Постaнoвление № 137 на Министерски съвет за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности е обнародвано в Държавен вестник на 30 юни. Чл. 2 от него гласи, че студентите по специалности от професионалните направления и по защитените специалности са освободени от заплащане на такси за обучение за целия курс на обучението си.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема