Клубът на работодателя иска създаване на политехническа гимназия в Стара Загора

Областният управител Гергана Микова участва в работно заседание на Клуба на работодателя в Стара Загора, ръководено от неговия председател Димитър Гайдаров. Една от основните теми беше дългосрочното осигуряване на квалифицирана работна ръка за бизнеса в региона.

mikova gaydarovСобствениците на фирми представиха пред Гергана Микова проблемите си, свързани с недостига на кадри във всички сфери на икономиката, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация. Те я запознаха с идеята за обособяване на център по медиация, който да осигурява пряка връзка между бизнеса и средните професионални гимназии в областта. Работодателите споделиха и виждането си, че в Стара Загора трябва да бъде създадена политехническа гимназия, която да обедини по-голямата част от професионалните средни училища в града и да подготвя млади хора по специалности, необходими точно за нуждите на местния бизнес.

В дискусията, която продължи повече от 2 часа, областният управител и предприемачите обсъждаха заедно възможностите за промени във висшето и средното образование, така че то да стане по-адекватно на икономическите реалности в България. Задържането на младите хора у нас, дуалното обучение и образованието на малцинствените групи, които генерират най-високата безработица, бяха част от другите теми, обсъдени на срещата.

Областният управител се ангажира да инициира среща между Клуба на работодателя и министъра на образованието, на която бизнесът да представи конкретните си виждания за постигане на основната цел – осигуряване на професионално подготвени млади кадри за предприятията от производствения сектор в региона.

www.infoz.bg